Hopp til innhold

Slik blir Vitenvågen på Tungenes

Det var de danske arkitektene bak forslaget Vitenlandskapet som vant konkurransen om hvordan de maritime vitensenteret i Randaberg skal bli seende ut.

Danske arkitekter vant konkurransen

Slik skal det nye vitensenteret på Tungenes se ut. Se og hør takketalen til de danske arkitektvinnerne.

Den tredje delen i Jærmuseet sin satsing på vitensentre nærmer seg. Vitengarden på Jæren er grønn, Vitenfabrikken i Sandnes er rød, og nå er snart et blått maritimt vitensenter på gang ved Tungenes fyr på Randaberg.

Det ble lyst ut åpen arkitektkonkurranse høsten 2014, og rekordmange bidrag ble sendt inn. 137 forslag til hvordan senteret bør utformes lå først på bordet. En etter en ble forkastet, og til slutt var følgende bidrag med i siste runde. Selskapene bak forslagene 10 Livdakrå, 28 Vidsyn og 110 De seks holme ble alle premiert.

Forslag nummer 114 Vitenlandskapet stakk av med seieren. De danske arkitektene bak forslaget mottok en sjekk på 450.000 kroner.

Arbeidet startet for femten år siden

Nummer 110: De seks holme

Forslag nummer 110: De seks holme

Foto: Jærmuseet

Jærmuseet har sammen med Randaberg kommune hatt en vitensenterambisjon for Tungenes i over ti år. I et kommunestyrevedtak fra juni 2000 stiller kommunen seg positive til deltakelse i «et regionalt vitensenterprosjekt i Jærmuseets regi».

Jærmuseets vitensenteravdelinger Vitengarden på Nærbø og Vitenfabrikken i Sandnes formidler landbruket og industrien i regionen.

Nummer 28: Vidsyn

Forslag nummer 28: Vidsyn

Foto: Jærmuseet

– Et maritimt vitensenter kompletterer Jærmuseets vitensenterformidling – disse tre avdelingene vil vise bredden og mangfoldet i Jærens kultur og næringsliv, sier markedssjef i Jærmuseet, Elin Ravndal Bell.

Randaberg med på laget

Høsten 2012 ble en reguleringsplan for maritimt vitensenter vedtatt av kommunestyret i Randaberg og i 2013 kjøpte kommunen eiendommen i Tungevågen til formålet.

– Prosjektet har nå nådd enda en milepæl med arkitektkonkurransen som hadde en enorm interesse fra inn- og utland, sier Bell.

Nummer 10: Livdakrå

Forslag nummer 10: Livdakrå

Foto: Jærmuseet

Ordfører i Randaberg, Bjørn Kahrs, har vært leder i juryen for arkitektkonkurransen, og ledet selve premieringen i dag.

– Det har vært en milepæl for meg som ordfører å føre dette prosjektet i mål. Jeg gleder meg over at vi nå skal omgjøre dette området i Tungevågen til et moderne vitensenter, sier han.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Kystverket, Kystverkmusea, Blue Planet og Maritimt forum. Forprosjektet er støttet av Rogaland fylkeskommune