Landbruksprofessor: – Ikke fjern bygdeutviklerne

Eigersund og Lund kommune slaktes av professor i landbruk og bygdeutvikling når de vil fjerne bygdeutvikleren i Dalane.

Dag Jørund Lønning

Dag Jørund Lønning er professor i landbruk og bygdeutvikling ved høgskolen for landbruk og bygdeutvikling.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Bjørn Raidar Berentsen

Fungerende ordfører i Eigersund, Bjørn Reidar Berentsen.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK
Ove Heggland

Ove Heggland i Røsslyngen beitelag sire det hadde vært umulig å bli med på Gladmatfestivalen uten bygdeutvikler.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK
Kenneth Bakkehaug

Kenneth Bakkehaug besitter den utsatte bygdeutviklerstillingen i Dalane ut 2014.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Eigersund og Lund kommune vil ikke lenger være med å opprettholde bygdeutvikleren i Dalane. Nå reagerer fagmiljøet kraftig på at de to kommunene sier nei til målretta tilrettelegging for utvikling av gardsdrift i de to kommunene.

– Når en nedprioriterer utviklingsarbeid er det en effektiv måte å skjære av greina en sitter på, sier Dag Jørund Lønning, som er rektor og professor ved høgskolen for landbruk og bygdeutvikling.

– Utviklingsarbeid er noe av det viktigste en kommune skal holde på med. Ofte ser en dessverre at det er det en kutter ned på først, siden det ikke er lovpålagt, sier Lønning.

Les òg:

Dårlig økonomi

Dalane har hatt bygdeutvikler siden 1992, og de siste åra har det vært et spleiselag mellom Innovasjon Norge, fylkesmannen, Lund og Eigersund kommune. Nå er kommunekassene i de to kommunene tomme. Trist, men et faktum, sier fungerende ordfører i Eigersund, Bjørn Reidar Berentsen.

– I forbindelse med den økonomiske situasjonen kommunen var i, lette en med lys og lykte på tiltak som kunne kuttes. Deriblant var bygdeutviklerstillingen, sier Berentsen.

For Eigersunds del er det snakk om 74.000 kroner i året.

– Trenger bygdeutvikler

På årets gladmatfestival har Rymat, mat fra Ryfylke, egen avdeling på torget i Stavanger.

Det hadde vært umulig å få til uten bygdeutvikler, sier Ove Heggland i Røsslyngen beitelag.

– Dette med bygdeutvikling og noen som drar lasset, er viktig. De enkelte bøndene klarer lite selv.

– Kommuner som hopper av og dropper bygdeutvikling, gjør de seg selv en bjørnetjeneste?

– Ja, det er helt klart. For eksempel var Rennesøy veldig lunkne en stund, men kom tilbake og nå får de betalt for det, sier Heggland

Kenneth Bakkehaug besitter den utsatte bygdeutviklerstillingen i Dalane ut 2014.

– Uavhengig av hvem det er som er bygdeutvikler, så er det en viktig koordinatorstilling for landbruket i Dalane. Den er limet i landbruksnæringen, sier Bakkehaug.

Og han får støtte av professor Lønning.

– Rådet fra oss er at i stedet for å nedprioritere bygdeutvikling, bør en opprioritere det.

– Det arbeidet en gjør nå, vil en høste godt av om ti til femten år