Hopp til innhold

Slakter behandling i omstridt incestsak

Ei jente på fire år ble fortalt av BUP at faren hadde forgrepet seg på henne. Faren ble dømt til ni års fengsel. Nå kalles behandlingen som jenta fikk, «faglig uforsvarlig».

Overgrep

Jan, til høyre, ble først dømt til ni års fengsel for overgrep mot datteren Victoria, før han ble frikjent av juryen i lagmannsretten.

Foto: Privat

«Men noen ganger så var ikke pappa snill og grei når du var der. Fordi han gjorde ting med kroppen din. Som du syntes var ekkelt. Eller vondt.»

I sju minutter satt BUPs behandler og fortalte fire år gamle «Victoria» hva hun hadde opplevd, selv om det ikke var sikkert at hun var utsatt for overgrep. Selv sa hun seg ikke enig. På et tidspunkt ristet hun på hodet.

Denne sesjonen er noe av det som BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk) nå får kritikk for.

I januar fortalte NRK historien om pappa og Victoria. «Jan» ble først dømt til ni års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot datteren. I lagmannsretten ble han frikjent av juryen.

Betydelige mangler

Behandlingen datteren fikk av BUP i Haugesund var et stort tema i andre rettsrunde. Måten jenta hadde blitt snakket med av behandlere, fikk kraftig kritikk. I etterkant ble det bestemt at en egen gransking måtte til.

Nå er hele rapporten klar.

Thomas Randby og «Jan»

Advokat Thomas Randby og Jan.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Det uttrykkes meget sterk kritikk både av utredningen og behandlingen av jenta, sier advokat Thomas Randby som er mannens forsvarer.

«Utredningen av pasienten i den aktuelle BUP-Haugesund-saken hadde betydelige mangler», konkluderer rapporten. Behandlerne hos BUP hadde observert jentas lek, og kommet frem til at hun hadde en posttraumatisk stress-diagnose. De mente den med stor sannsynlighet skyldtes overgrep.

Teamet som har gått gjennom behandlingen, mener BUP-behandlerne ikke hadde et godt nok grunnlag til å konkludere så sikkert så tidlig.

Ble fortalt om overgrep

«Alternative hypoteser for forståelse av pasienten ble i liten grad utforsket. (…) Etter vurderingsgruppens oppfatning er den satte PTSD (posttraumatisk stress-diagnosen) beheftet med en betydelig usikkerhet».

Rapporten konkluderer med at denne delen av behandlingen ikke var faglig forsvarlig, og ikke tråd med anerkjent faglig praksis.

BUP

Illustrasjon en av de mange samtalene Victoria hadde med BUP.

Foto: Marco Vaglieri / NRK

Den såkalte EMDR-behandlingen, hvor behandleren fortalte Victoria hva som kunne ha skjedd henne, betegnes som uforsvarlig av gruppen bak rapporten. De mener en viktig forutsetning manglet: Det var ikke sikkert at jenta var blitt utsatt for traumatisert.

«Vi vet rett og slett ikke», står det i rapporten.

Konsekvensene

– Valget av EMDR skulle man utredet grundigere i forkant, sier klinikkdirektør ved Helse Fonna Kenneth Eikeset.

Han sier rapporten nå vil brukes til internt kvalitetsarbeid.

Kenneth Eikeset

Klinikkdirektør Kenneth Eikeset.

Foto: Thomas Halleland / NRK

NRK kjenner til at Helsetilsynet nå vil åpne tilsynssak og granske foretaket.

– Det er ting vi kunne gjort bedre i denne saken, og da er det greit at Helsetilsynet gjør en grundig vurdering, sier Eikeset.

Samtidig som Jan ble frikjent av juryen, ble han av fagdommerne dømt til å betale 250.000 kroner i erstatning til Victoria. Dette er anket til Høyesterett.

Victorias bistandsadvokat, Elisabeth Rød, tror ikke rapporten får noen stor betydning for den delen av saken.

– Jeg ser ikke at den har noen betydning, idet den ikke belyser noe nytt i forhold til det som allerede ble belyst i lagmannsretten.

Jans forsvarer er uenig.

– Jeg mener rapporten klart styrker anken, og således øker muligheten for at Høyesterett henviser den til full behandling, sier Thomas Randby.