NRK Meny
Normal

– Jeg ba dem passe ekstra godt på ham

Sønnen til den 61-år gamle mannen som døde i arresten i Stavanger er svært skuffet over at Spesialenheten frikjenner politiet etter farens dødsfall.

Politiet frikjennes etter at 61-åring døde i arresten

Johan Hansen er svært skuffet over at politiet frikjennes etter at faren døde i arresten i Stavanger i januar.

– Vi mener jo at det er en del ting som kommer fram i rapporten som tyder på at politiet burde handlet annerledes, sier Johan Hansen til NRK.

Han er sønnen til den 61 år gamle mammen som døde i politiarresten i Stavanger i januar, og mener at faren burde fått legetilsyn da han ble innbrakt til drukkenskapsarresten.

– Vi mener og at det går fram av rapporten at inspeksjonene ikke har vært gode nok, sier Hansen.

Rapporten fra Spesialenheten slår fast at det ikke er grunnlag for å konkludere med straffensvar for ansatte i Rogaland politidistrikt.

Ambulanse etter arrestdødsfall

Livredning ble satt i gang og ambulansepersonell ble tilkalt da arrestforvareren oppdaget at 61-åringen ikke pustet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stiller spørsmål ved tilsynet faren fikk

I rapporten fra Spesialenheten heter det at 61-åringen fikk tilsyn hver halvtime, til sammen sju ganger, så lenge han oppholdt seg i arresten. Rapporten reiser tvil om det Speialenheten kaller innholdet i to av disse inspeksjonene.

– Vi stiller spørsmål ved om hvordan en arrestforvarer klarer å gå fra en annen celle til far sin celle, inspisere på en god måte, og så trekke kortet som sier at han er ferdig å inspisere, alt dette på fire og seks sekunder i to tilfeller, sier sønnen til 61-åringen.

Ved 18-tiden oppdaget arrestforvalteren at mannen ikke pustet, og det ble satt i verk livreddende tiltak. Ambulansepersonell ble tilkalt, men livet sto ikke til å redde. Seinere har det vist seg at dødsårsaken var hjerneblødning.

– Burde hatt legetilsyn

– Det står i loven at om du tar noen inn for beruselse og de ikke kan gjøre rede for seg, og ikke ta vare på seg selv, så skal de ha legetilsyn, sier Hansen.

Johan Hansen

Johan Hansen mener at faren burde fått legetilsyn da han ble plassert i drukkenskapsarresten.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Sønnen mener at det også er ting som skjedde i forkant, før faren ble plassert på cella, som tilsier at han burde hatt legetilsyn.

– Politiet fikk beskjed om at han muligens hadde slått seg i hodet. I rapporten står det at han ikke klarer å gjøre rede for seg. Han snakker utydelig, protesterer ikke da han ble kjørt til en adresse han hadde flyttet fra, sier sønnen.

– Politiet fikk beskjed om at han nettopp hadde fått diagnosen diabetes

I rapporten fra Spesialheten vises det til at politiet snakket med familien om 61-åringens helsetilstand da han ble kjørt til drukkenskapsarresten.

– Da de snakket med meg, fikk de beskjed om at han nettopp hadde fått diagnosen diabetes, og han ikke hadde begynt å få behandling ennå. Jeg ba om at de måtte passe ekstra godt på ham, sier Hansen.

Sønnen mener at summen av alt det politiet visste, burde ført til at de hadde sørget for at faren fikk legetilsyn da han ble innbrakt.

– Vårt spørsmål vil alltid være om ting kunne blitt oppdaget i forhold til den hjerneblødningen han døde av, sier Hansen.

Foreløpig ingen kommentar fra politiet

Johan Hansen, og søsknene hans, skal neste uke ha møte med bistandsadvokat Harald Øglænd. Her skal de diskutere rapporten fra Spesialenheten. Deretter vil de vurdere hvordan de vil gå videre med saken.

NRK har vært i kontakt med bistandsavokaten som foreløpig ikke si noe om hva som skjer videre.

– Dette skal jeg drøfte med klienten min over helgen sier Øglænd.

Representanter for Rogaland politidistrikt sier til NRK at de vil komme tilbake på et senere tidspunkt med sine kommentarer til rapporten fra Spesialenheten.

Arrest i Stavanger

Politiet i Stavanger vil foreløpig ikke kommentere rapporten fra Spesialenheten etter arrestdødsfallet i januar.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK