Hopp til innhold

Skuffende for universitetet

Ledelsen ved Universitetet Stavanger er svært skuffet over statsbudsjettet.

 

Selv om universitetet får ni millioner kroner mer enn i fjor, får de bare halvparten så mye som de andre universitetene.

Det sier universitetsdirektør Per Ramvi

 

- I budsjettet som er lagt fram synes det fortsatt ikke som det satses i særlig grad på Stavanger som ny universitetsby.  Vi får en prosentvis økning på 1,5 prosent.  Det betyr at vår tildeling i år ikke dekker lønns- og prisutviklingen en gang.  De andre universitetene har et snitt på 3 prosent økning.  Vi hadde ikke veldig stor forventning, men vi trodde at det ville komme noe mer til UiS, sier Per Ramvi.

Føler du at Stavanger blir nedprioritert?

-  Vi konstaterer at vi har fått en lavere økning enn de andre universitetene, sier en skuffet Per Ramvi.