SKUFFA OVER VINDPARK-NEI:

Ordførar Trond Arne Pedersen i Sokndal er skuffa over at Olje- og energidepartementet i går sa nei til vindparken på Siragrunnen. Vindparken ville ha gitt 1000 arbeidsplassar i utbyggingsfasen, og 10–15 arbeidsplassar i driftsfasen. Departementet seier nei fordi vindparken ville true naturmangfaldet og fiskeriinteressene i området.