Hopp til innhold

Skrev ut for mye vanedannende medisiner

Etter en bekymringsmelding ble fire fastleger i Eigersund kontrollert i et tilsyn fra fylkeslegen. Konklusjonen ble at tre av dem skrev ut for mye vanedannende medisiner til rusavhengige.

Vanedannende medisiner

Eksempler på vanedannende medisiner fra apoteket i Eigersund. Det er slike som har blitt skrevet ut i for store mengder.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– For en god tid siden mottok vi en bekymringsmelding om at det var stort forbruk av vanedannende medisiner i Eigersund. Kommunen var bekymret for legers forskrivning, sier fylkeslege Pål Iden i Rogaland.

Pål Iden

Pål Iden, avtroppende fylkeslege i Rogaland.

Foto: NRK

– På statistikken så vi også at pasientene i Eigersund kommune ligger høyere enn gjennomsnittet i Rogaland på forbruk av vanedannende medisiner, sier han.

Dermed satte han i gang tilsyn av fastlegene i kommunen. Fylkesmannen inviterte alle de 13 fastlegene i Eigersund til et oppstartsmøte i Mai 2015.

Tre av fire kontrollerte ble ikke godkjent

Fire fastleger i kommunen ble trukket tilfeldig ut og tilsynet ble gjennomført i fjor høst. Tre av de fire ivaretok ifølge fylkesmannens konklusjon ikke krav som helselovgivningen stiller til forskrivning av vanedannende medisiner.

– De fleste av disse pasientene var pasienter som hadde et rus- eller avhengighetsproblem knyttet til medisinbruk. Da er dette med oppfølging spesielt viktig for at det ikke skal eskalere og bli et større problem, sier Iden.

Bjarne Rosenblad

Bjarne Rosenblad, kommuneoverlege i Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Det er alltid alvorlig når finner kritikkverdige forhold ved tilsyn. Derfor er det veldig bra med tilsyn, så vi sette søkelyset på det som må forbedres, sier kommuneoverlege i Eigersund, Bjarne Rosenblad.

– Et problem mange steder

Rosenblad tror ikke det bare er i Eigersund det vil kunne avdekkes forskrivning av for mye vanedannende medisin, men at det foregår overalt.

– Mange ganger opplever man at en pasient har fått medikamenter foreskrevet av andre leger, for eksempel i andrelinjetjenesten for smertebehandling, og at fastlegen får oppgaven med å trappe ned medisinbruken. Det er ikke sikkert at pasienten er spesielt interessert i det. Da har man straks et konfliktnivå mellom to leger, sier Rosenblad.

Konklusjonen fra fylkesmannen sier at tre av de fire fastlegene innen mars/april 2016 må kunne dokumentere at de jobber med å forandre på praksisen med forskrivning av vanedannende medisiner.

– Når vi har påpekt at de ikke har god nok styring på, som vi fant av tre av de fire legene som ble tilfeldig plukket ut, er det en grunn til å se på egen praksis, og skjerpe seg, sier Pål Iden.