Skremt av dårlig politiberedskap

Stortingsrepresentant Solveig Horne, tror ikke politiledelsen i fylket har stor nok forståelse for risiko og beredskap.

Utrykningsenhet

Utrykningsenheten i Rogaland politidistrikt synes de får for lite lønn med tanke på risikoen de tar i løpet av arbeidsdagen.

Foto: NRK

Utrykningsenheten i Rogaland politidistrikt var nyttige under NOKAS-ranet i 2004. De er spesialtrente politifolk for skarpe oppdrag. Fire år senere sa alle opp kollektivt fordi riskioen var for stor og betalingen for dårlig.

– Motivasjonen var borte, og jeg er ikke villig til å ta den risikoen uten at jeg får lønn for den risikoen jeg faktisk tar, sier Øyvind Raustein i Utrykningsenheten i 2008.

Arild Sandstøl, politiet

Arild Sandstøl mener det bør være mer bestemt hvem som rykker ut på farlige og skarpe oppdrag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men politimesteren beordret spesialstyrken tilbake uten at de fikk bedre arbeidsvilkår, sier hovedtillitsvalgt Arild Sandsstøl i Politiets Fellesforbund.

– Det er ikke fremforhandlet noen avtaler i forhold til hvordan disse vilkårene skal være i forhold til den slags type tjeneste. Slik som det er nå, er det tilfeldig, og dugnadsbastert hvor vi må ringe til de som er tilgjengelige der og da, sier Sandstøl.

Alvorlig situasjon

Stortingsrepresentant Solveig Horne fra Fremskritspartiet var tidligere medlem av Justiskomoiteen og skjønner frustrasjonen.

Solveig Horne, Frp

Solveig Horne er skremt over hvordan beredskapet i Rogaland fungerer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Egil Eriksen

Egil Eriksen synes ikke måten de beordret politifolk tilbake på, ikke var optimal.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er svært alvorlig, og jeg må si at jeg blir skremt av at vi kanskje ikke har et skikkelig beredskap her i rogaland. Det virker som at politiledelsen i fylket, ikke har en forståelese av risiko og beredslap, sier Horne.

Stabssjef i Rogaland politidistrikt mener treningen for spesialtstyrken er akspetabel.

– Det at vi måtte beordre de tilbake i 2008 er selvsagt ikke den måten vi ønsker å få mannskap tilbake, men igjen så er politifolk veldig motiverte, og siden 2008 har de gjort en kjempejobb, sier Egil Eriksen.

– Burde fått mer dedikerte oppgaver

Sandstøl sier at det i dag er for tilfeldig hvem som rykker ut på farlige og skarpe oppdrag.

– Vi kunne nok tenkt oss en ordning der det var mer dedikerte oppgaver, at vi visste hvem og hvilken kompetanse folk hadde sånn at når det smalt var de på plass med en gang, sier Sandstøl.

Horne håper politiet vil ta lærdom av rapporten som kom etter 22. juli.

– Jeg tror at vi kommer til å se et helt annet politi etter denne rapporten og jeg forventer at både justisministeren og regjeringen tar tak i det nå og får på plass skikkelige beredsskapsplaner over hele landet, sier Horne.

Flere nyheter fra Rogaland