Skredgruppen søker i deler av rasområdet

En skredgruppe fra Rogaland Røde kors står nå klar til å gå inn i skredet for å søke etter tegn på mennesker.

Skredgruppe

Skredgruppen fra Røde kors Rogaland skal gjøre et overflate søk i rasområdet. Fra venstre: Egil Torpe, Christer Mikaelsen (Røde kors) og Ivar Anton Nøttestad (Roverspeiderne).

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund

– Vi venter på å komme inn i skredet for å søke i overflaten. Da går vi inn og leter i overflaten etter tegn på folk og andre ting, sier Christer Mikaelsen.

Til nå har ingen kunnet gå inn i raset grunnet fare for nye ras. Først etter en geolog har vurdert raset kan videre arbeid med raset starte. Disse undersøkelsene er i gang, og ventes å være ferdige i løpet av kort tid.

Likhet mellom snøskred og ras

Så snart klarsignalet fra geologen kommer skal Mikaelsen sammen med Egil Torpe og Ivar Anton Nøttestad og fem andre fra skredgruppen saumfare rasstedet. Skredgruppen jobber vanligvis med snøskred, men mener det er mange likheter med jobben de nå skal gjøre.

– Vi bruker mange av de samme metodene, som grundige overflatesøk. All statistikk sier at de som overlever snøskred blir funnet i overflaten, sier Torpe.

Mange frivillige

Når en melding om et ras kommer inn til skredgruppen sendes det ut telefonvarsling til hele mannskapet. Deretter avgjøres det hvem som skal rykke ut basert på hvem som har best kunnskap og kompetanse på området.

– Det er jo spesielt å få melding om et stein- og jordras. Det er fint å se at samfunnet har så mange frivillige som stiller opp. Det er en tjeneste vi gjør frivillig for å avklare situasjonen, sier Nøttestad.