Skoler får forfalle

Rehabilitering av flere skoler blir utsatt neste år. - Utsett heller konserhuset, sier FrP. Stavanger kommune presenterte 2008-budsjettet fredag.

Konserthuset

Skolene Skeie, Hafrsfjord, Ullandhaug og Vardenes blir ikke pusset opp med det første.

I presentasjonene av Stavangerbudsjettet for neste år fortalte rådmann Inger Østenjø at rehabiliteringen av skolebyggene blir utsatt.

Det gjelder også byggingen av Bergåstjernet sykehjem.

 

 

Skeie skole

Rehabilitering av Skeie skole blir utsatt.

Foto: NRK

 

 - Utsett heller konserthuset

- Årsaken er en kombinasjon av situasjonen i byggebransjen med kapasitetsproblemer og enorm kostnadsvekst på prosjektene våre, sier rådmann Inger Østensjø.
- Kombinert med økonomiske handlingsrommet vi har neste år, gjør at vi har vært nødt til å utsette oppstarten på noen av skoleprosjektene, sier Østensjø.

- Dette er problematisk for dem som skal bruke byggene, sier Trond Birkedal fra FRP.
- Det som er eiendommeliger at det ikke er forslag om å utsette bygging og oppstart av konserthuset til 1,5 til 2 milliarder kroner.
- jeg ville heller sett på det, sier iredal.

Tøffere tider

- 2008 blir et tøffere år enn de to foregående årene. Det viser signalene fra rådmannen, sier Høyres grupeleder i Stavanger bystyre, Christine Sagen Helgø.
Hun er inneforstått med at det må legges opp et strammere budsjett.

Stavanger-rådmann Inger Østensjø har lagt opp til at egenandelen på kommunale tjenester må opp minst tilsvarende prisveksten neste år.
Politikernes investeringsplaner er større enn det kommunen har penger til, mener Østensjø.
Dersom alt skal gjennomføres må kommunens lån økes kraftig.

Stavanger kommune budsjetterer med å betale 140 millioner kroner mer i rente de neste fire årene.

- Mindre penger å rutte med

sagen helgø

Høyres gruppeleder i Stavanger bystyre, Christine Sagen Helgø

- Stavanger får mindre penger til disposisjon neste år, sier Christine Sagen Helgø.
- Vi får 85 millioner kroner mindre i selskapsskatt og dermed blir det strammere økonomiske tider, sier Høyres gruppeleder.