Sparte ni millioner på lærerstreiken – skolene får bare beholde 500.000

Kommunen sparte store summer på streiken i høst. Nå bruker de pengene til å tette hull i økonomien.

Lærerne streiker utenfor Risa ungdomsskole

Streikende lærere ved Riska ungdomsskole i Sandes tidligere i høst. Nå må elevene deres ta igjen den tapte undervisningen, men det blir det smått med penger til.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Elevene mista mye undervisning i den perioden vi streika, og nå finnes det ikke midler til å ta det igjen, sier Hans Fredrik Hansen som er leder i Utdanningsforbundet i Sandnes.

1100 lærere i Rogaland streika i fire uker tidligere i høst, de fleste i Stavanger og Sandnes. Dermed sparte kommunene store summer i lønnsutgifter.

Hans Fredrik Hansen

Hans Fredrik Hansen leder Utdanningsforbundet i Sandnes.

Foto: Otto Voldsund / NRK

I Sandnes ble innsparingen på nesten ni millioner kroner, men skolene får bare beholde 500.000.

– Det synes vi er uheldig. Vi hadde absolutt sett at pengene skulle vært brukt der de er bevilga, sier Hans Fredrik Hansen.

– I det store sluket

I stedet går mesteparten av pengene til å tette hull i kommuneøkonomien.

Pr. august i år hadde etatene i Sandnes brukt ni millioner kroner mer enn budsjettert samtidig som inntektene hadde svikta med 10 millioner. Utsiktene framover er ikke lysere – med økende arbeidsledighet og utgifter til sosialhjelp som skyter i været.

Da formannskapet tirsdag behandla budsjettjusteringer for å få økonomien i balanse, forsvant dermed mesteparten av de sparte streikepengene fra skolen.

Stanley Wirak

Ordfører Stanley Wirak (Ap) har en vanskelig økonomi å holde styr på.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi har en kommuneøkonomi som er så anstrengt nå at vi rett og slett ikke fant rom for å øremerke de pengene til andre tiltak i skolen, sier ordfører Stanley Wirak.

Også Høyre ble med på vedtaket, sjøl om de egentlig ville noe annet, sier gruppeleder Thor Magne Seland.

– Vi er bekymra dersom alle disse midlene havner i det store sluket. Vi ville heller rette de pengene inn mot de elevene som ble ramma av streiken, men det ville vi bare ha blitt nedstemt på, sier opposisjonslederen.

– Oppbrukt på få dager

De 500.000 kronene skolene får beholde, skal brukes til ekstratiltak for at 10. klassingene skal kunne komme seg gjennom pensum.

Thor Magne Seland

Thor Magne Seland er gruppeleder for Høyre i Sandnes.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi stiller oss tvilende til at de 500.000 er nok til å dekke opp for det tapet av tid og læring som elevene opplevde i forbindelse med streiken, sier Seland.

Det er Hans Fredrik Hansen i Utdanningsforbundet sikker på at de ikke er.

– 500.000 vil bli brukt opp i løpet av noen få dager hvis man velger å kjøre noen ekstra kurs ut over den ordinære undervisningen, sier han.

Og ordfører Stanley Wirak setter døra ørlite på gløtt:

– Det er klart at 500.000 ikke er all verden når vi har en mengde skoler. Men vi får følge med utover høsten på hvordan dette utvikler seg. Så får en faglig vurdering fortelle oss hva som er nødvendig, og så får vi se hva det er rom for i budsjettet, sier Wirak.