Hopp til innhold

Skoleelever løste salamander-gåten

For tre år siden ble det gravd en ny dam i Haugesund, for å gi de rødlista storsalamandrene et nytt hjem. Men de flyttet aldri til den nye dammen. Nå har biologielever funnet ut hvorfor.

Storsalamander

Nesten voksen Storsalamander i Haugesund. Hvorfor vil den ikke flytte til den nye dammen?

Foto: Eva Naomi Tsui Knutsen / Vardafjell videregående skole

I 2014 fikk 37.000 haugesundere nytt kloakkrenseanlegg på Årabrot. Det eneste problemet var at renovasjonsplassen også var boligen til storsalamanderen.

Amfibiearten står oppført på Norsk rødliste over arter som har risiko for å dø ut.

De blir færre og færre. Også i Haugesund.

Da det nye kloakkrenseanlegget åpnet for tre år siden, ble det gravd ut en ny salamanderdam, fordi sprengingen i fjell kunne ødelegge dammen. Enten under bygging eller i framtiden.

Her ville kommunen at salamanderne skulle bo.

Men de flyttet aldri.

– Jeg har hatt en mistanke om hvorfor. Men lurte også på om dammen i det hele tatt fungerte for salamander, sier miljøvernleder Ingrid Ebne.

Hun satte biologielever fra Vardafjell videregående skole på saken.

Dam for Storsalamander

Den nye salamanderdammen. Der kommunen gjerne vil at salamanderne skal bo.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

De dro til Årabrot. Tok vannprøver, analyserte PH og sjekket vegetasjon.

Har noen fortalt salamanderen om dammen?

Tilbake i klasserommet begynte det å demre for elevene. Kanskje løsningen ikke var synlig i et mikroskop, men med et blotte øyet.

Kanskje salamanderen rett og slett ikke finner veien?

Biologiklasse Vardafjell videregående skole

Fem av biologielevene forbereder en presentasjon for kommunen, om hva de har funnet ut. Fra venstre: Terese Espeland, Simmen Karoliussen, Marte Bal Grindheim, Sara Rodrigues De Miranda og Eva Naomi Tsui Knutsen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

For reisen storsalamanderen må ta, kan minne om barne-tv-serien «Flukta frå Dyreskogen».

Flukta frå Dyreskogen

Grevling, rev, ugle, padde, røyskatt, grevling, muldvarp og de andre dyrene som flukta i den populære barne-tv-serien "Flukta frå Dyreskogen".

Skal de flytte til den nye dammen, må de 15 centimeter lange krypene først gå ned den våte stien, og over en plen.

Så må de se seg til høyre og venstre, før de krysser veien forbi renseanlegget. På andre siden av veien må de ta til høyre opp en grussti, før de følger stien opp til toppen.

Ferden fortsetter et lite stykke ned bakken, før de må ta til høyre ut i gresset rett etter en steinknaus. Så må de gå gjennom et stikkende kratt av ville bringebær, før de er framme.

Årabrot renseanlegg

Den gamle dammen ligger opp stien til høyre i bildet og et lite stykke innover. Den nye dammen ligger over haugen på venstre side i bildet. I midten er det nye kloakkrenseanlegget.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– De trenger en våt sti eller et bekkeleie når de skal forflytte seg. Her må de krysse en vei, også er det jo ganske langt å gå, sier biologielev Simmen Karoliussen.

Må flyttes

Elevene har altså kommet fram til at storsalamanderen må flyttes fysisk.

Storsalamander-dam

Til våren, når salamanderen våkner opp fra vinterdvalen blir det liv i dammen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I desember skal elevene presentere resultatene for byens politikere.

Ingrid Ebne

Miljøvernleder Ingrid Ebne.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Og det kan hende at det er elevenes løsning som må til for at storsalamanderne skal flytte.

– I andre prosjekter har en søkt Miljødirektoratet om å fange salamanderne og løfte de over i den nye dammen. Det er en mulighet, men ikke noe vi i utgangspunktet ønsker å gjøre, sier Ebne.