Skolebrannen er slokt

På Hellvik skole i Eigersund har brannmannskapene slokka brannen, ifølge Rogaland brann og redning. Det var deler av den utvendige kledningen som hadde begynt å brenne. De som var på skolen, blei evakuert. Ingen er skadd av verken røyk eller flammer.

Laster Twitter-innhold