Tar ti år fra tomt til bolig

Utbyggere på Jæren er skeptiske til politikere og byråkrater som drar ut tida fra tomt til bolig.

Østerhus bolig

Cato Østerhus skulle gjerne bygd flere hus, men synes det går for tregt med behandling av planer.

Foto: Østerhus

– Skepsisen fra min side går på at det tar for mye tid, og det er ikke bra nok samordnet. Dette må tas mer alvorlig, mer samordning og mye tidligere, sier Egil Skjæveland. Han er leder for Næringsforeningens ressursgruppe for bygg og anlegg.

Han får støtte av Cato Østerhus som er ev de største boligutbyggerne på Nord-Jæren. Han forteller at de har over 4000 byggeklare boenheter fra Rennesøy i nord til Hå i sør. Disse venter bare på endelige planer og godkjennelser.

– Det er en stor vilje, men det tar for lang tid å få planene fra steg til steg. Jeg tror det må en endring til for at ting skal gå raskere, forteller Østerhus.

Les også: Nå koster en bolig på Jæren det samme som den kostet i Sandnes for ett år siden

Les også: Du sparer trolig en million på å kjøpe brukt

Store utfordringer

Skjæveland understreker at det er vanskelig å få de ulike partene til å snakke godt nok sammen, og at dette ikke henger sammen med uttalte mål om mange flere nye boliger.

Njål og Cato Østerhus driver Østerhusgruppen

Njål og Cato Østerhus driver Østerhusgruppen. De skulle gjerne ha bygd ut flere boliger.

Foto: Østerhusgruppen

– Det er en enorm utfordring å få fylkesmann, fylket og vegvesenet til å snakke sammen, rent praktisk. På en måte lever hver plan de hvert sitt liv, sier han.

I gjeldende kommuneplan for Stavanger skal det bygges 13.000 boliger mellom 2011 og 2025, men neste plan har blitt enda mer hårete. 20.000 boliger skal på plass mellom 2014 og 2029. Og utbyggerne vil gjerne bygge boligene, men synes det er vanskelig når det tar lang tid fra tomten blir tildelt, til alle planer er godkjente og klare.

– Jeg er redd for at vi har mange gode planer og høye mål, men det er ikke realistisk. Så noen må ta tak og få til en samordning, sier Skjæveland.

Les også: – Boligkjøpere har kun en natt til å bestemme seg

Les også: LO frykter utviklingen i bygge- og utleiemarkedet

Les også: I Stavanger bygges fortsatt boliger i bredden

– Vi kunne nok økt produksjonen til rundt 600 boenheter i året, hvis det var rom for det. Per i dag sliter vi med å få til 300 i året, sier Østerhus.

– Hvor lang tid tar det fra tomten er klar til noen kan flytte inn?

– Vi har nok en snittid på våre prosjekter på godt og vel ti år, avslutter Østerhus.