NRK Meny
Normal

Finansministeren vil gi skattebetalere større rettssikkerhet

Siv Jensen åpnet i dag sekretariatet for den nye Skatteklagenemnda. Det skal være et uavhengig organ som vurderer om skatteetaten har gitt deg rettferdig behandling.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen åpnet i dag sekretariatet for den nye Skatteklagenemnda i Stavanger.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi har nå fått en uavhengig skatteklagemend. Det styrker skatteyternes rettssikkerhet.

Det sa finansminister Siv Jensen da hun tirsdag var i Stavanger for å foreta den offisielle åpningen av skatteklagenemda.

Les også: Klagenemnd legges i Stavanger

– Det er jo sånn at man av og til opplever at man ikke får rettferdig behandling fra skattemyndighetenes side, at man mener at de har gjort en feil. Det å kunne ha et uavhengig organ som objektivt vurderer saken din, styrker rettssikkerheten, og det styrker tilliten til skattemyndighetene generelt, mener finansministeren.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen sier at Stavanger er valgt som plassering av sekretariatet blant annet fordi det er god tilgang på skatte og avgiftskompetanse i området.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Flinke folk

Skatteklagenemnda skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, Klagenemnda for utenlandssaker, Klagenemnda for storbedrifter og Klagenemnda for merverdiavgift.

Les også: Det er ditt ansvar at tallene er riktige

– Mye av grunnlaget for klagene har handlet om kompetansen, eller mangelen på kompetanse, hos dem som har sittet i nemndene. Det er nå fjernet. Nå har vi en meget kompetent skatteklagenemnd, masse flinke kompetente folk, i tillegg til det sekretariatet som er opprettet her i Stavanger, som også må anses å være et høykompetent sekretariat, sier Jensen.

Skal forberede saker

Sekretariatet i Stavanger skal forberede sakene for skatteklagenemnda. Nemnda har 51 medlemmer og vil normalt arbeide inndelt i avdelinger på tre personer. Klagesakene kan i visse tilfeller gå videre til ny behandling i utvidet avdeling der fem personer, inkludert leder eller nestleder, deltar.

– Sekretariatet skal jobbe sammen med nemnda. De skal jobbe uavhengig av skattemyndighetene, og de skal sikre skattebetalernes interesser, sier finansministeren

Advokat Gudrun Bugge Andvord og professor Benn Folkvord er tidligere oppnevnt som henholdsvis leder og nestleder av Skatteklagenemnda.

Øyvind Eskeland

Sekretariatet i Stavanger skal ledes av Øyvind Eskeland. Han har 42 ansatte som nå tar fatt på jobben

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Entusiastisk

Sekretariatet i Stavanger skal ledes av Øyvind Eskeland. Det er en oppgave han ser fram til.

– Her har vi en utrolig entusiastisk gruppe. Privilegiet er jo at alle starter samtidig i samme jobben. Her er alle 42 en del av samme klikken. Det blir et mye lettere utgangspunkt for å få dradd dette i gang på en god måte, mener Eskeland.

Sekretariatet vil administrativt ligge under Skattedirektoratet, men for å sikre nemndas reelle uavhengighet, er det lovfestet at sekretariatet ikke skal kunne instrueres i faglige spørsmål.

Mye kompetanse i Stavanger

Finansministeren sier at Stavanger er valgt som plassering av sekretariatet fordi det er god tilgang på skatte og avgiftskompetanse i området.

– I tillegg er det område som det er naturlig å legge arbeidsplasser til, ikke minst som følge av de utfordringene Stavanger har møtt de siste årene. Nå tror jo ikke jeg at vi løser utfordringene i oljerelatert næringsliv ved dette, men det understreker at det er en region med mye kompetanse, sier Siv Jensen.