NRK Meny
Normal

Her gir hun arbeidsledige råd om å selge huset

De største kommunene i Rogaland skal bruke 30 prosent mer på sosialhjelp neste år sammenlignet med året oljekrisa traff. Alt mens inntektene går ned.

På dette kontoret tar Linh Phom Dysjaland i mot folk som trenger gjeldsrådgivining

På dette kontoret tar Linh Phom Dysjaland i mot folk som trenger gjeldsrådgivining. Hun har mer en dobbelt så mange klienter i år sammenlignet med i 2014.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Folk er så leie seg når de kommer.

Linn P. Dysjaland er gjeldsrådgiver i Nav Sola. Hver dag møter hun vanlige folk som ikke har jobb, og som nærmer seg slutten på dagpengeperioden. Og det blir stadig flere.

Sola kommune har høyest arbeidsledighet i landet, med 5,5 prosent. Dagpengene er i ferd med å ryke for flere.

Neste steg er økonomisk sosialhjelp.

Jevnlig holdes det informasjonsmøter for de som bare har 26 uker igjen av dagpengeperioden, og da kommer det normalt stor pågang fra folk som trenger hjelp.

– Folk har ikke tatt helt innover seg hva som skjer, og når dagpengeperioden nærmer seg slutten, kommer de frustrerte og spør om hjelp.

Mange må ha hjelp

Sola kommune har tidligere hatt lavere arbeidsledighet enn de andre større kommunene i Rogaland.

Nå føyer de imidlertid seg inn i rekken av rogalandskommuner med flere sosialhjelpsmottakere.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp ventes å øke med over 30 prosent i de største rogalandskommunene neste år, sammenligna med før oljekrisa traff.

Både arbeidsledige, flyktninger og andre grupper står for økningen.

I Stavanger har de måtte bevilge 40 millioner kroner ekstra neste år, og alt mens skatteinntektene går kraftig ned.

– Jeg er bekymret fordi arbeidsledigeheten er i ferd med å bite seg fast, og kostnadene til sosialhjelp øker. Over tid kommer det til å bli vanskelig for kommunene, og de som er direkte berørt, sier leder i finansutvalget i Stavanger, Christian Wedler.

Nabokommune Sandnes, merkes også pågangen.

– Utgiftene til sosialhjelp øker. Det er travelt, men det er også veldig meningsfullt. Vi opplever at vi har gode tiltak som treffer mange og at vi gjør en forskjell, sier fungerende Nav-leder, Liza Øverdal.

Liza Øverdal er fungerende daglig leder for Nav i Sandnes

Liza Øverdal i Nav Sandnes synes det er givende å jobbe med personer som trenger hjelp.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Gir råd

Gjeldsrådgiver Linn P. Dysjaland i Sola har flere råd for hånden. Folk har ikke krav på sosialhjelp sånn uten videre, men etter å ha snudd på alle steiner, må folk komme til gjeldsrådgiveren. Noen ganger må hun be dem selge huset.

– Det er vondt når vi kommer til stadiet at det er snakk om å realisere bolig.
Da sier de at det ikke kommer på tale. Mange har ikke tatt det innover seg enda, at det er realiteten om du ikke får ny jobb, sier hun.

Dysjaland forklarer at oljekrisa har ført flere inn i økonomiske vansker.

– For to år siden var det mildere, enklere og lettere gjeldssaker. Men nå er det saker hvor det ikke finnes noen klar utvei. Jeg opplever at de kommer til meg og er leie, triste og frustrerte.

Utvikling i sosialhjelpsutgifter i 14 rogalandskommuner

Kommune

Utgifter (2014)

Brukere (2014)

Utgifter (2016)

Brukere (2016)

Budsjett 2017

Stavanger

143,7

2976

170

3563

171,5 + 40 (ekstrabevilgning)

Sandnes

81,5

1568

80,7

1780

97,8

Haugesund

51,9

1111

51,3

1139

58,6

Sola

26,1

465

26,9

535

28,6

Karmøy

25,3

-

20,7

-

33,9

Eigersund

19,5

-

27,7

-

28,1

Time

16,2

422

20,2

408

22,5

Klepp

14,9

349

13,6

-

13,1

Randaberg

12,4

302

13,1

342

14,6

9,2

291

11,9

325

13

Gjesdal

8,1

254

12,5

322

16,5

Strand

7,6

289

8,9

340

8,5

Suldal

3,8

-

3,7

-

3,9

Hjelmeland

2,6

68

1,8

41

1,9

422,8

7825

463

8795 (-Klepp)

552,5