NRK Meny

SKAL VURDERE NOKAS-LØSLATELSER:

Høyesterett vil vurdere om NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew kan prøveløslates fra forvaring, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett avslo 13. juni Schumanns begjæring om prøveløslatelse, mens Borgarting lagmannsrett i juni sa ja til å prøveløslate Betew. I sistnevnte var det statsadvokaten som anket til Høyesterett.