NRK Meny

SKAL UTREDE CO2-LAGRING:

Statoil har fått i oppgave å undersøke muligheten for lagring av CO₂ under havbunnen tre steder på norsk sokkel. Avtalen med Olje- og energidepartementet blei undertegna i dag, og konklusjonene skal legges fram innen 1. juni. Områdene som skal undersøkes, er Smeaheia utenfor Bergen, Heimdal utenfor Haugesund og Utsira utenfor Stavanger.