Hopp til innhold

– Et angrep på nynorsken

Politikerne i Sola har bestemt at det i mai skal holdes rådgivende folkeavstemning om målformen ved Sola skole.

Sola skole

Bokmålselevene er i flertall selv om Sola skole er en nynorskskole. Nå skal det holdes en rådgivende folkeavstemning om skolens målform.

Foto: Google Maps

Kommunestyret i Sola har bestemt at det skal holdes rådgivende folkeavstemning om målform ved Sola skole den 14. mai 2012.

Det er i dag både bokmål- og nynorskelever ved skolen. Bokmålselevene er i flertall.

Leder i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård

Leder i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård.

Foto: Kjartan Helleve

– Jeg er negativ til denne folkeavstemningen. Vi er generelt for retten borgere har til å stemme om språk. Det er en god demokratisk tradisjon. Problemet her er at det ikke har kommet noe initiativ fra borgere, men det kommer fra kommunen og virker som det er basert på et ønske om å spare penger. Det er vi negative til. Målform og muligheten til å ha opplæring i både nynorsk og bokmål bør ikke styres av pengespørsmål i kommunene, sier leder av Norges mållag, Håvard Øvregård.

Foreldre og foresatte skal stemme

Alle som bor i skolekretsen, og som har stemmerett etter valgloven, har stemmerett. I tillegg har foreldre og foresatte til barn ved skolen, uten hensyn til bosted eller statsborgerskap, stemmerett. Stemmerett har også foreldre og foresatte til barn som er innskrevet ved skolen for å begynne i første klasse, opplyser Sola kommune på sine hjemmesider.

Avgjørelsen om hvilke målform skolen skal ha, blir tatt av kommunestyret 14. juni. Avstemming skjer på Sola skole mandag 14. mai fra klokka 12:00 til klokka 20:00. Det vil være mulig å avgi forhåndsstemme på Sola skole tirsdag 8.5, onsdag 9.5, torsdag 10.5 og fredag 11.5 – alle dager mellom klokka 08:30 og 13:00.

Kan miste muligheten til å lære nynorsk

– Dette er et angrep på nynorskelevene og på nynorsken, sier Øvregård.

– Hvis det skulle bli under ti på hvert klassetrinn som vil ha nynorsk som hovedmål, og det er bokmål som er hovedmålformen i skolen vil ikke nynorskelevene ha mulighet til å ha nynorsk som hovedmål. Det er trist, og ikke ønskelig, legger han til.

Flere nyheter fra Rogaland