Denne ruinen skal bli tilgjengelig for folk flest

Den over 700 år gamle kongshallen på Avaldsnes skal bli en turistattraksjon.

Middelalder-ruin på Avaldsnes blir turistattraksjon

Det 1.5 meter murverket ble funnet i 2012, og ligger rett sør for kirken. Denne slags murverk kan dateres til tiårene omkring 1300.

Foto: Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, Universitetet i Oslo

Professor Dagfinn Skre ved Universitetet i Oslo

Professor Dagfinn Skre ved Universitetet i Oslo.

Foto: Universitetet i Oslo

– Det blir en fantastisk attraksjon på Karmøy. I tillegg vil det være viktig for forståelsen av kongedømmet på den tiden, sier professor Dagfinn Skre.

Det var helt mot slutten av utgravingene i Kongsgårdsprosjektet at Skre og hans team overraskende kom over ruinen.

Ruinen, som ble funnet for to år siden, er en del av murverket til en kongshall, som sto i Norgesveldets storhetstid. Ruinen lå et par meter under jorden i renessansehagen, som presten anla på 1600-tallet.

Kongshallen er et sensasjonelt funn som en bare har sett lignende av fra Bergen (Håkonshallen), Tønsberg (Slottsfjellet) og Oslo (Sørenga).

– Det var en kjempeoverraskelse. Vi fikk undersøkt litt av den, slik at vi kunne datere den, men vi fikk ikke gravd den ut, sier Skre.

Ber om over fem millioner kroner

Avaldsnesområdet er en «gullgruve» for arkeologer, men funnene som blir gjort, blir sjelden vist frem lokalt. Derfor tror Skre at en stedbunden ruin fra Håkon V Magnussons tid vil bli en stor attraksjon i restaurert form.

Det er Marit Synnøve Vea i Avaldsnesprosjektet enig i, og nå har Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune sendt søknad til Klima- og miljødepartementet på 5,4 millioner kroner.

– For disse pengene får vi gravd frem og restaurert ruinen, og lagd en formidlingsplan slik at publikum kan få komme og se den, sier Vea.

Vil at folk skal få kjenne på muren

Lederen i Avaldsnesprosjektet ser også at mange av funnene forsvinner ut av distriktet, men mener dette bare understreker viktigheten av at et slikt prosjekt blir realisert.

– Mye av det som befinner seg på Avaldsnes er skjult i gravhauger, og fra de gravhaugene som er røvet eller utgravd, er funnene spredt utover hele landet, sier Vea.

Nå mener hun at de har fått noe tilbake til Avaldsnes, selv om det bare er små funn.

– De store praktfunnene ligger rundt på andre museer. Med å få gravd frem denne kongshallen kan publikum få kjenne på murene, og føle det som en ekte kongsgård, sier Vea.

Hun håper arbeidet med å grave ut kongshallen kan starte i 2015.

Skal gjøre ruin om til turistattraksjon

Rester etter kongsgårdsanlegget fra omkring 1300 består av Olavskirken, kjellerruinen, lønngangen, og den steinlagte veien i vest.

Foto: Illustrasjon: Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, Universitetet i Oslo