Skal firedoble satsingen på fornybart

Torsdag la Statoil frem sine nye klimamål frem mot 2030. Miljøstiftelsen Zero er spent på planene.

ALGERIA-KIDNAP/NORWAY Norwegian energy firm Statoil's logo is pictured at the company's headquarters in Stavanger, Norway

Statoil skal satse tungt på fornybar energi i årene som kommer.

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

Oljegiganten planlegger å vokse langt mer innen fornybar energi frem mot 2030. Det skal satses på investeringer i nye energiløsninger, som blant annet havvind.

Det kommer frem av Statoils nye klimaveikart, som ble lagt frem i Stavanger på torsdag.

– Om noen år kommer 15–20 prosent av våre investeringer til å gå til fornybar energi. Det er en firedobling fra dagens nivå, sier Bjørn Otto Sverdrup, Statoils direktør for bærekraft til NRK.

Bjørn Otto Sverdrup

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftsdirektør i Statoil, la frem oljegigantens klimamål.

Foto: Anders Fehn / NRK

Samtidig skal energiselskapet kutte utslippene sine kraftig i tiåret som kommer, i tråd med ambisjonene i Parisavtalen. Statoil sier de ønsker å bli mindre avhengig av olje i framtiden.

– Vi skal redusere klimautslippene med nesten tre millioner tonn. Det tilsvarer utslippene til én og en halv million biler, sier Sverdrup.

Om de klarer det, er det nesten en tredobling i kutt av CO₂-utslipp fra 2020 til 2030. I dag ligger kuttene på om lag 1,2 millioner tonn CO₂ per år.

Vi skal redusere klimautslippene med nesten tre millioner tonn. Det tilsvarer utslippene til én og en halv million biler.

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør i Statoil

– Spennende

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen Zero, mener det er viktig at landets største energiselskap nå orienterer seg i en mer fornybar retning.

– Statoil er gode på å produsere olje og gass. Men verden har ikke plass til spesielt mye olje og gass i årene fremover, sier han.

Han er fornøyd med at oljeselskapet ser på mulighetene som finnes for å være med på å løse klimautfordringene.

– Det jeg synes er mest spennende er at de så tydelig sier de skal ta klima inn som et styringsverktøy og bruke det i sine analyser, sier han.

Han tror disse klimamålene kan være en forsmak på det som kommer. Om de gjør jobben ordentlig, og ser på hvor de lønnsomme markedene kommer til å være, er dette bare starten på omstillingen i Statoil, mener Fløystad.

Kan presse kostnader ned

Fagsjefen mener Statoil med tiden vil innse hvor mye det er å hente i fornybarmarkedene.

– Når de gjør gode analyser av lønnsomheten i de fremvoksende fornybarmarkedene og hva som skjer innen sol, vind og batterier – da kommer de til å putte mer penger inn, enn det de gjør nå.

Fløystad trekker spesielt frem havvind som et marked hvor Statoil kan bidra med sin tyngde.

– Vindkraft er en energiform i sterk utvikling, hvor kostnadene går ned. De beste vindkraftprosjektene konkurrerer uten subsidier med olje og gass. Jeg tror Statoil kan være med på å få kostnadene på havvind ytterligere ned, og bidra til at det også kommer sterkt inn på markedet, sier han.