Skal få svar om Høgsfjord-ferja

Ordførarane i Strand, Hjelmeland og Forsand har i dag møtt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Her blei mellom anna ordførar i Forsand, Ole Tom Guse (KrF), lova avklaring om ferja over Høgsfjorden.

MF Finnøy som går i Finnøysambandet mellom Hanasand og Ladstein

I dag er det MF Finnøy som går mellom Lauvik og Oanes i Høgsfjordsambandet.

Foto: Stavangerske

– Kommunalministeren skal sørgja for at me får eit svar på om me kan ha privat ferjedrift over Høgsfjorden, etter opninga av Ryfast, seier ordførar i Forsand, Ole Tom Guse, etter å ha vore i møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i dag.

Tema for møte har vore kommunesamanslåing, men ferja spelar ein viktig rolle for korleis Forsand skal halda fram det vidare arbeidet sitt om samanslåing.

Dersom kommunen ikkje får lov å ha eit ferjetilbod, som vil vera i konkurranse med den undersjøiske Ryfast-tunnelen, som skal stå klar i 2019, vil det vera uaktuelt for Forsand å halda fram arbeidet med å greia ut rundt ei samanslåing med Sandnes og Gjesdal.

– Dersom me får ja, har me tre alternativ å ta stilling til. Anten å halda fram for oss sjølv, slå oss saman med Strand og Hjelmeland i «Fjord kommune», eller slå oss saman med Sandnes og Gjesdal, seier ordføraren.

Det er samferdselsministeren som skal ta stilling til Høgsfjord-ferja.