De skal infiltrere Stavangers kulturliv

Stavanger har innbyggere fra 181 nasjoner – men byens kulturtilbud brukes mest av den norske majoritetsbefolkningen. Det skal tolv rogalendinger med flerkulturell bakgrunn gjøre noe med.

De skal gjøre Stavangers kulturliv mer flerkulturelt

En del av gjengen som skal gjøre Stavangers kulturliv mer flerkulturelt.

Foto: Privat

– Hvis disse tolv får med seg to hver, er det 36, og slik bygger vi på relasjoner, sier Stavangers varaordfører Bjørg Tysdal Moe.

Stavanger roser seg ofte av å være en internasjonal by, men innbyggerne fra de mange minoritetsgruppene er ikke så flinke til å bruke kulturtilbudet, og få er med i styre og stell i kulturlivet.

Bjørg Tysdal Moe

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF) mener prosjektet viser Stavanger på sitt beste.

Foto: NRK

Det tar kommunens prosjekt Flerkulturelt kulturliv mål av seg til å endre.

Tolv rogalendinger med flerkulturell bakgrunn er plukket ut til å være med i et nettverk som skal påvirke Stavangers kulturliv framover.

Vil inn i styrene

En av de tolv er siviløkonom Marlena Grossmann Egge fra Polen. Hun jobber til daglig som forhandler i Statoil.

– Skal du jobbe spisset mot nasjonaliteter er det en fordel at du har med noen fra det landet prosjektet er rettet mot, sier hun. Og som representant for Norges største minoritetsgruppe mener hun at hun har noe å bidra med.

Marlena Grossmann Egge er aller mest interessert i å skaffe seg styreverv innen kulturlivet.

Og det er nettopp på toppen de tolv skal starte. De skal bruke av sin fritid til å forsøke å infiltrere styre og ledelse ved de store kulturinstitusjonene i byen, som bibliotek, teater, symfoniorkester og museum.

– Må gjenspeile mangfoldet

Audhild Steinnes

Audhild Steinnes leder prosjekt Flerkulturelt kulturliv.

Foto: Privat

– Dette er ei gruppe med mye kompetanse og erfaring som kulturinstitusjonene kan gjøre seg nytte av, sier prosjektleder Audhild Steinnes.

Foruten Polen er Marokko, Irak, Tyrkia, Sri Lanka, Nederland, Hellas, Nigeria, Venezuela, Pakistan og Ukraina representert i gruppa.

– Vi ønsker mer flerkulturell påvirkning på innsida av institusjonene. Hvis de kan få en stemme inn i styre, program eller markedsarbeid så er det fine arenaer, sier Steinnes.

Målet på lang sikt er å få flere med minoritetsbakgrunn til å bruke kulturtilbudet i Stavanger.

– Publikummet på institusjonene skal gjenspeile mangfoldet i byen og regionen, sier Steinnes.

Mangfold nedprioritert nasjonalt

Stavanger-prosjektet er satt i gang med kommunale penger. Kulturdepartementet har ikke midler man kan søke på til mangfoldsprosjekter, og det er ikke et prioritert tema for tiden, skriver kommunen i sine saksdokumenter.

I fjor ble blant annet det nasjonale prosjektet «Styrende Mangfold» avsluttet, etter å ha kurset nær 100 personer med flerkulturell bakgrunn i styrearbeid.

Kulturminister Thorhild Widvey skriver i en e-post til NRK at departementet ved oppnevnelse av styremedlemmer, tar hensyn til at styrer bør ha folk med ulik kompetanse og bakgrunn, og at Stavanger-prosjekter er interessant.

Institusjonene er positive

Bitten Bakke

Avdelingsdirektør Bitten Bakke ved Museum Stavanger støtter prosjektet.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

Når mangfoldsarbeidet ikke lenger er prioritert nasjonalt, er Audhild Steinnes ekstra fornøyd med at institusjonene i Stavanger slutter opp om prosjektet.

– Det er jo dumt at vi ikke har kommer lenger. Det har liksom blitt at vi har laget utstillinger for dem som kommer, men i stedet bør vi gjøre det i fellesskap, sier avdelingsdirektør i Museum Stavanger, Bitten Bakke.

Flere nyheter fra Rogaland