Skadepotensiale var stort

Røret som falt av en lastebil på Karmsund bru er beskrevet som 2-3 meter langt. Det har ikke lykkes å komme i kontakt med lastebil som mistet rør. Ifølge patrulje på stedet var skadepotensialet stort.