Sjukehusledelsen vil flytte til Ullandhaug

Hensynet til pasientene gjør Ullandhaug til det beste stedet for et nytt sjukehus for Stavanger-regionen, mener administrasjonen ved Stavanger universitetssjukehus.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

Ullandhaug er det beste stedet for et nytt sjukehus, mener direktøren ved Stavanger universitetssjukehus.

– Ullandhaug vil gi best kvalitet og kapasitet, og sikre effektiv og god sykehusbehandling til lavest risiko og kostnad. I tillegg ligger forholdene godt til rette for å sikre et godt arbeidsmiljø, sier Inger Cathrine Bryne, som er administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus. Hun la mandag fram sin innstilling til styret i Helse Stavanger.

– Ullandhaug er også det alternativet som sikrer at vi raskest kan komme i gang med andre byggetrinn, sier hun.

Inger Cathrine Bryne

Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør ved Stavanger Universitetssjukehus

Foto: Anders Fehn / NRK

Stavanger Universitetssjukehus sliter allerede i dag med pasienter i korridorene, og er slett ikke stort nok til å betjene framtidas befolkning. Regionen trenger derfor et nytt, stort sjukehus til åtte milliarder kroner, men hvor skal det ligge?

Debatten har vært lang og intens, og høringsuttalelsene spriker.

1. Nytt sjukehus på Ullandhaug i Stavanger

Flertallet av politikerne i det forrige fylkesutvalget, Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger er blant dem som har talt varmt for Ullandhaug:

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

Slik er det tenkt at et nytt sjukehus på Ullandhaug skal se ut.

  • Her kommer man raskere i gang og kan være ferdig to til tre år tidligere enn ved de andre alternativene.
  • Nærheten til Universitetet vil gi unike muligheter til å utvikle forskning, medisinsk teknologi og næring regionen trenger for et liv etter «olja».
  • På Ullandhaug unngår man at sjukehuset blir byggeplass i flere år samtidig som pasientbehandlingen pågår for fullt.
  • Et sjukehus på Ullandhaug vil føre til utbygging av kollektivtransport også dit.
Vil ha sykehus på Ullandhaug

Harald Minge fra Næringsforeningen, Marit Boyesen fra universitetet og Ole Ringdal fra forskningsinstitusjonen Iris vil ha sjukehuset hit til Ullandhaug.

Foto: Ole Andreas bø / NRK

2. Dagens tomt på Våland i Stavanger.

Etter en dramatisk avstemning i Stavanger bystyre ble det flertall for Våland, men bare men en stemmes overvekt. Også fylkesmannen og en del arkitekter og byplanleggere går inn for Våland.

Fremtidens Stavanger Universitetssykehus, Våland-alternativet

Slik er planen for et nytt universitetssjukehus på Våland.

  • Våland ligger nær sentrum, med god tilgang med kollektivtransport. Mange av de ansatte ved dagens sjukehus bor i gang- eller sykkelavstand fra sjukehuset, og pasienter og pårørende kan bruke eksisterende buss eller tog.
  • Et sjukehus på Ullandhaug vil gi drift på to steder i byggeperioden, og avstand til tilbud som skal bli igjen i sentrum. Det gir et splitta fagmiljø.
  • Våland støtter best opp om hovedgrepa i Regionalplan Jæren, og stemmer også best med nasjonale mål for lokalisering av statlige virksomheter.
Bystyret i Stavanger stemmer på sjukehusplassering

Med en stemmes overvekt gikk Stavanger bystyre inn for at universitetssjukehuset fortsatt bør ligge på Våland.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

3. Stokka i Sandnes

Fremtidens Stavanger universitetssykehus, alternativet på Stokka i Sandnes

Alternativet på Stokka i Sandnes er det minst aktuelle av de tre utreda alternativene.

Flertallet av politikerne i Sandnes har gått inn for dette alternativet ikke langt fra kjøpesenteret Kvadrat. Men det synes lite aktuelt, blant annet på grunn av sterk motstand fra fylkesmannen mot å bygge på landbruksjord.

  • Stokka ligger midt i regionen. Plasseringen er ideell for utrykningskjøretøy, og med nærhet til flyplassen. Motorveien ligger der allerede, og den nye bussveien kan enkelt svinge innom sykehusområdet.
  • Området er så stort at det her er mye areal til utvidelse.

Bent Høie avgjør

Sjukehusdirektørens innstilling skal nå behandles av styret i Helse Stavanger 27. november. Deretter går saken videre til endelig avgjørelse i et såkalt foretaksmøte mellom helse- og omsorgsminister Bent Høie og styret i Helse Vest i slutten av januar.