Hopp til innhold

Sjukehusene ut av beredskap

Både Helse Fonna og Helse Stavanger går nå ut av beredskap som har vært knyttet til koronapandemien. I snart to år har sjukehusene vært i beredskap som har krevd ekstra innsats fra både ansatte og ledelse. – Den innsatsen som medarbeiderne har lagt ned under pandemien, og fremdeles gjør, er helt avgjørende, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne.