Sjukefraværet øker

Det legemeldte sjukefraværet i Rogaland var på 4,3 prosent i 3. kvartal, viser tall fra Nav.

Det er en liten økning enn for samme kvartal i fjor.

Ansatte i helsetjenestene har det høyeste sjukefraværet med 6,5 prosent, og Nav-direktør i Rogaland Merethe Haftorsen mener dette kan ha sammenheng med koronapandemien.

Kommunene med høyst legemeldt sjukefravær i Rogaland er Haugesund, Tysvær og Karmøy med en andel på 4,9 prosent.