Hopp til innhold

Sju av ti er negative til bomringen

1. oktober kommer den, men et stort flertall av innbyggerne er negative til bomringen i Stavanger-regionen. Ikke uventa er det i byen folk er mest positive.

Sigurd Sjursen (t.v.) og Leif Arne Moi Nilsen

Både Sigurd Sjursen Frps Leif Arne Moi Nilsen protesterer mot bomringen som kommer 1. oktober.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Som forventa, sier Sigurd Sjursen, initiativtakeren til ei Facebook-gruppe som tirsdag ettermiddag hadde over 38.000 aktive medlemmer.

Han mener politikerne nå må lytte til folket. Og folk flest er imot den nye bomringen på Nord-Jæren. Det viser en undersøkelse som NRK og Stavanger Aftenblad har fått utført.

800 personer er spurt (se faktaboks), 200 i hver av de fire kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger.

Og svaret er ganske entydig. Rundt 70 prosent av alle de spurte svarer at de er negative til de 38 nye bomstasjonene.

Bare én av ti sier at de er positive.

Stavanger-innbyggerne skiller seg klart ut som mer positive enn de andre. I den største byen er det hele 15 prosent som sier de er positive, langt flere enn i for eksempel Sola (tre prosent).

Sigurd Sjursen

Sigurd Sjursen er mannen bak Facebook-gruppa For vi som er imot bomringen i Sandnes og Stavanger.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Ikke overrasket

Forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) er ikke overraska.

– Jeg vil tro at det er på Nord-Jæren som andre steder, at man er mer bilbasert når man kommer lenger ut fra den største byen, og i større grad blir rammet av bompengene, sier han.

Til forskjell fra dagens bomring kommer den nye til å kreve betaling for kjøring også innenfor hver av de fire kommunene, i tillegg til kjøring mellom dem. På fint heter den Bypakke Nord-Jæren (se faktaboks), og med i pakka er også rushtidsavgift.

Forslag til nye bomringar
Foto: Statens vegvesen

For privatbiler blir prisen 44 kroner på hverdager mellom klokka 07 og 09 og 15 til 17. Utenfor rushtida koster det 22 kroner.

Motstanden har vært kraftig. Onsdag skal bompengemotstandere kjøre kolonne gjennom Stavanger, et nei-til-bom-parti har blitt etablert og drosjene truer med høyere priser. Elbilistene må etter hvert betale halv pris og synes det er for tidlig, aleneforeldrene mener de blir loppa for penger og næringslivet fortviler.

Flere innser behovet

Men ifølge undersøkelsen er det flere som innser at bomringen vil løse transportutfordringene i regionen: 35 prosent av de spurte tror bompakken i stor eller noen grad er nødvendig.

Også her er det innbyggerne i Stavanger som i størst grad ser behovet.

– Mye av inntektene fra bommene skal gå til kollektivtransport og slike ting, noe som kanskje i større grad kommer dem som bor sentralt til gode, enn de som bor perifert, sier forsker Johansen ved TØI.

– Holdningene endrer seg

Holdningene til bompenger endrer seg ofte over tid, ifølge Johansen.

Her har både Bergen, Trondheim og Oslo lengre erfaring enn Stavanger. I sommer skreiv Adresseavisen at nesten halvparten av innbyggerne er positive til bruk av bompenger i byen.

Ved årsskiftet var fortsatt halvparten i Oslo og Akershus positive, tross prisøkninga samme høst. En drøy måned etter at køprising kom i Bergen i 2016, var halvparten positive også der.