Hopp til innhold

Sjenerøse rogalendingar

I ei ny undersøking som Respons analyse har gjort for DNB kjem det fram at det er store forskjellar mellom landsdelane når det gjelder kor mykje pengar ein er villig til å låne vekk – utan å krevje tilbake gjeld. Rogalendingane som er blant dei som krev minst tilbake.