SJEKKER TERRORPLANER:

På grunn av terrortrusselen i landet har Fylkesmannen fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å sjekke at kommunene i fylket går gjennom beredskapsplanene sine. De må også vurdere ressurssituasjonen og hvordan de eventuelt kan kalle inn nøkkelpersoner fra ferie om noe skulle skje.