Sjekker at kyrne får nyte sommerværet

230.000 melkekyr har krav på frisk luft og mosjon i sommer. Nå sjekker Mattilsynet at kravet overholdes.

Kyr på Beite, Time i Rogaland

230.000 melkekyr har krav på frisk luft og mosjon i sommer. Nå sjekker Mattilsynet at kravet overholdes.

Foto: Ole Andreas Bø

Etter en tur innom melkeroboten er kyrne hos Torulv Time på Time på Jæren klare til å gå ut på beite.

– Nederst i fjøset er det en port som registrerer om de har vært i roboten, og så går de ut hvis de har lyst, sier Time.

Torulv Time

Kyrne til Torulv Time køer foran melkeroboten før de skal ut på beite.

Foto: Ole Andreas Bø

Sammen med naboen Eirik Hinnaland har Time rundt 100 melkekyr i et lyst og luftig løsdriftsfjøs. Likevel mener han noen uker på beite er godt både for folk og fe.

– Jeg tror kyrne har det godt ute, og det er alltid gildt å slippe dem ut om våren, mener han.

Noen er innesperret

Alle storfe har etter loven krav på minst åtte ukers frisk luft og mosjon. Det gjelder også over 40.000 melkekyr i Rogaland. Kravet er ikke like lett å oppfylle for alle.

– Da vi flytta inn i dette fjøset, hadde vi bare en melkerobot. Da var kapasiteten så sprengt at vi ikke hadde kyrne ute. Men vi savna det, så etter hvert ble det et ønske fra oss også, og ikke bare fra myndighetene, om å få dem ut, sier Time.

Bønder

Eirik Hinnaland, Reidar Eiliv Time (far til Torulv Time) og Torulv Time er skjønt enige om at kyr på beite er bra både for dyra og kulturlandskapet, men også om at det ikke er bare, bare å få det til.

Foto: Ole Andreas Bø

Nå er robot nummer to på plass, og beitet ligger rett utenfor fjøsdøra, men slik er det ikke hos alle:

– For eksempel kan de ha bygget uten at de har tatt hensyn til beite. De må gjerne krysse veier eller er innesperret av naboenes jord, før de kommer til sitt eget beite, slik at de må transportere dyrene, sier seniorinspektør Heidi Wolff i Mattilsynets område i Sør-Rogaland og deler av Agder.

Krysser av når de ser kyr ute

Denne sommeren skal Mattilsynet over hele landet ha særlig oppmerksomhet retta mot at kravet blir overholdt.

I Sør-Rogaland sjekkes nå 1349 gårdsbruk ved hjelp av de lokale dyrevernsnemndene.

Heidi Wolff

Heidi Wolff, seniorinspektør i Mattilsynet, sier det er svært vanskelig å få dispensasjon fra kravet om at kyrne skal ha frisk luft.

Foto: Ole Andreas Bø

– De har en liste over alle storfehold i kommunene våre, og så kjører de veg for veg og krysser av når de ser dyr ute. Vi kan ikke vite at alle dyr er ute, men ser vi at her er det mange ute, setter vi kryss og kjører videre. De eneste bøndene de oppsøker, er der de ikke finner dyr ute, sier hun.

De fleste er ute

I Sandnes er tilsynet alt ferdig og resultatet er oppløftende, av 140 som er sjekka, var det bare to som ikke hadde dyra ute.

De det gjelder, får pålegg om raskt å presentere en plan for hvordan de skal sikre at dyra kommer ut i år, forteller Wolff. Og dispensasjon blir det ikke lett å få.

– Nei, det henger høyt, sier Wolff.

Flere nyheter fra Rogaland