Hopp til innhold

Sjekker 65 bekker på jakt etter forurensing

Gjødsel og annen avrenning forurenser elver og bekker også utenfor de tetteste landbruksområdene, men ingen vet nøyaktig hvor mye. Det vil fylkesmannen i Rogaland nå finne ut.

Bruker vannkikkert for å sjekke bekker for forurensing

Miljørådgiver Maria Mæhle Kaurin fra konsulentselskapet Rambøll tar i bruk vannkikkert for å sjekke tilstanden i bekkene.

Foto: Ørjan Simonsen, fylkesmannen i Rogaland

– Vann er helt sentralt for menneskets liv og helse, sier rådgiver hos fylkesmannen i Rogaland, Ørjan Simonsen.

Vannet gir oss drikkevann, og også de som driver oppdrett eller fisker på fritida er avhengige av godt vann.

Ørjan Simonsen

Ørjan Simonsen er rådgiver hos fylkesmannen i Rogaland.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Hvis vannkvaliteten blir dårlig, så går det i siste instans ut over oss, sier Simonsen.

Kjenner ikke tilstanden

Men ingen vet sikkert hvordan det står til i de mange elvene og bekkene i fylket. Særlig gjelder det utenfor de tetteste landbruksområdene. For mens Jæren har sitt eget overvåkningsopplegg, finnes ikke det i resten av fylket.

– Det har vært knytta usikkerhet til disse elvene og bekkene. Om livet der er bra eller om det er dårlige forhold. Vi vil komme vekk fra dette synsenivået, og få vite hvordan tilstanden faktisk er, og så få kvaliteten opp, sier Simonsen.

Smådyr og alger gir svar

Derfor har to personer fra konsulentselskapet Rambøll nå sjekka forholdene i 65 bekker i Dalane, Ryfylke og på Haugalandet. Formålet er å avdekke skader før de blir så store at fisken i bekkene dør.

Sjekker bekker for forurensing

Seniormiljørådgiver Geir Frode Langelo fra Rambøll børster steiner for å få med seg vegetasjon og smådyr fra bekken.

Foto: Ørjan Simonsen, fylkesmannen i Rogaland

De tar prøver av alt det livet som fines i ei elv – smådyr som fisken lever av, muslinger og plantene og algene som vokser på steinene. Alt forteller noe om næringsgrunnlaget i bekken.

Det handler om små størrelser.

– De går rett og slett ut i elva og sparker i bunnen slik at det virvles opp smådyr som de kan fange med en hov. De undersøker med vannkikkert, og alger og planter blir børsta av steinene, sier Ørjan Simonsen.

Han forteller at undersøkelsene har vakt en del oppsikt i lokalmiljøene.

– De har jo gått rundt og vast i disse småbekkene, og folk lurer jo på hva de holder på med. De kommer gjerne bort og spør hvordan det står til i deres bekk, sier han.

Bruker hov og vannkikkert for å sjekke bekker for forurensing

De foreløpige resultatene viser at tilstanden i noen bekker er bra, men i andre veldig dårlig. Nå skal funnene analyseres nærmere.

Foto: Ørjan Simonsen, fylkesmannen i Rogaland

Norge er forplikta av det internasjonale Vanndirektivet til å forvalte vannet vårt godt, og i dag blir vann tema på en stor konferanse i Stavanger.

– Veldig dårlig noen steder

Der blir også kartlegginga som ble avslutta torsdag, et tema. En endelig rapport kommer først om noen måneder, men de foreløpige resultatene tyder på at det er en del å gjøre, sier Ørjan Simonsen hos fylkesmannen.

– Det de har sagt, er at noe ser bra ut, og noe ser veldig dårlig ut. Og alt vann i Rogaland som ikke har god tilstand, må det tiltak til for å forbedre, sier han.