Sjefer i Rogaland på lønnstoppen

Ledere i fylket tjener i gjennomsnitt nesten 100 000 kroner mer enn de dårligst betalte lederne i Norge.

Forus, Seabrokers' eiendommer

Lederne i bedriftene på Forus og andre steder i Rogaland er blant de best betalte i landet.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Ledere i Rogaland har en gjennomsnittslønn på 509 300 kroner. Det gjør lederne her i fylket til de nest best betalte i landet, viser tall fra Norsk Ledelsesbarometer.

Det er bare sjefene i Akershus (528 000) som har høyere inntekt enn dem som jobber i Rogaland.

Lederne i Rogaland tjener nesten 100 000 kroner mer i året enn dem som i gjennomsnitt har dårligst betalt, nemlig lederne i Hedmark som har en snittintekt på 416 000 kroner i året.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener lønnsforskjellene i stor grad skyldes konkurranse om arbeidskraften i de større fylkene.

– Målingene våre avslører at de mest befolkningsrike fylkene huser Norges best betalte ledere, sier han.

Store bedrifter, høy lønn

Undersøkelsen, som er utført blant 3460 leere over hele landet, avdekker også en klar tendens til at lederlønningene øker i takt med bedriftens størrelse. Lederlønnen i en bedrift med 1-10 ansatte ligger i snitt på 435 000 kroner, mens en leder i en bedrift med over 1000 ansatte i snitt tjener 666 000 kroner i året.

Brekke mener at det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor den ligger i landet og hva lederen tjener.

– I befolkningsrike fylker er det naturlig nok flere arbeidsplasser og større bedrifter. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland