Sjefene kjøper Rogalands Avis

Avisens direktør og redaktør sitter nå med hver sin halvdel av aksjene.

Rogalands Avis

Rogalands Avis fikk i dag nye eiere.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Rogalands Avis selges av A-pressen Lokale Medier til Tanke Media.

Tanke Media er et nyopprettet selskap der administrerende direktør Raymond Lind og sjefredaktør Bjørn G. Sæbø i Rogalands Avis sitter med hver sin halvdel av aksjene.

– Vi fikk et spørsmål fra A-pressen om å overta. Det sa vi ja til fordi vi ser på det å få lokale eiere av en lokal avis som et veldig stort og godt poeng. dette er også for å sikre driften av avisen videre. Vi har ikke være en del av A-pressens strategi de siste årene, og mener derfor vi er bedre stilt med vår egen strategi, sier redaktør Bjørn Sæbø.

Ønsket lokalt eierskap

A-pressen og avisens ledelse har siden i vår utredet forskjellige modeller for å sikre driften av den 112 år gamle avisen, og partene er enige om at et lokalt eierskap vil være det beste for Rogalands Avis, ifølge en pressemelding.

Økonomien til avisen har vært svak de siste årene etter det brå fallet i løssalgsmarkedet høsten 2008, men egenkapitalsituasjonen er forsvarlig og ledelsen jobber med en tiltakspakke med sikte på å oppnå overskudd i 2012.

Hva vil dere gjøre for å bedre den økonomiske situasjonen i avisen?

– Vi skal selvsagt snu alle steiner fremover for å se hvor vi kan ta kostnader. Det er en jobb som vi er godt i gang med. Det går på utleie av lokaler vi ikke behøver osv, sier Sæbø.

– Har stor tro på at det skal gå bra

Bjørn Sæbø blir nå både sjefredaktør og deleier av avisen.

– Det er en helt ny utfordring. Nå har jeg vært sjefredaktør her noen år, men det å være aviseier blir en helt ny oppgave. Det blir veldig spennende. Vi er to personer som kjenner avisen, og de fleste sider av avisdrift veldig godt, så jeg har stor tro på at det skal gå veldig bra, sier han.

Sæbø forteller også at de er på jakt etter en mulig tredje eier som har en samfunnsinteresse av at det finnes mer enn én dagsavis i Stavanger.

– En tøff utfordring

– Dette er en tøff utfordring. Avisbransjen er tøff for tiden, men det at vi har blitt fristilt fra konsernet vårt gir oss også en del muligheter til å velge andre strategier enn tidligere, sier administrerende direktør og ny deleier, Raymond Lind.

– Vi har planer om å drive i pluss i 2012, men hvordan vi skal gjøre det kommer vi tilbake til, sier han.

De ansatte fikk beskjed om den nye eiersituasjonen på et allmøte i dag tidlig.

– Jeg tror det er en fordel for Rogalands Avis at vi har lokale eiere med engasjement for avisen. Det blir nok svært få endringer i daglig drift, så vi fortsetter som før og prøver å levere et så godt produkt som vi kan, sier klubbleder Kjersti Riiber.

– Sikrer videre satsing på RA

– Vi er glad for at avtalen med Tanke Media AS sikrer videre satsing på Rogalands Avis, sier Are Stokstad, konserndirektør i A-pressen med ansvar for lokale medier.

A-pressen har ingen andre aviser i Rogaland, og det er derfor svært begrensede synergier mot konsernets øvrige virksomheter.

– Vi tror derfor et aktivt lokalt eierskap vil være et positivt bidrag til å utvikle avisen, sier Stokstad.