Sjå TV-sendinga her

Sjå NRK Rogaland si 20.55-sending 21. mars 2018.