NRK Meny

SIVILFORSVARET PÅ VEI TIL BRANN:

Brannvesenet Sør-Rogaland får nå bistand fra Sivilforsvaret i slokkinga av brannen i Gjesdal. Fra før er 70 personer fra brannvesenet i arbeid, og flere på vei. Fire bønder med tankvogner hjelper også til.