Hopp til innhold

- Først må vi skape verdiene

Høyres Siri Meling er tilhenger av å dele på godene, men minner om at vi først må skaffe dem.

Siri A. Meling (H)

Siri A. Meling (H).

Foto: Pressebilde Høyre

Siri A. Meling begynte i Høyre-politikken på slutten av 90-tallet, og satt på Stortinget i forrige periode.

Hun er partiets andrekandidat i Rogaland, og velger seg arbeid, vekst, flest mulig veikroner og helse som sine hjertesaker.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Bybane, dobbeltspor til Egersund, bedre kollektivtilbud i sentrale strøk, Rogfast og mer gods på bane og sjø. Satsing på fornybar energi innen blant annet vind og vann. Rogalandsmiljøene innen olje- og gassproduksjon må også ha fokus på ny teknololgi i forhold til mindre utslipp ved produksjon og foredling.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Midlene over statsbudsjettet må økes, og en må på ny åpne for OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) samt bompenger (i den grad det er nødvendig).

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Jeg ønsker at kommunene i Rogaland skal få større ansvarsområde og flere oppgaver enn i dag blant annet innenfor helse, utdanning, areal og samferdsel. Dette vil sannsynligvis bidra til å synliggjøre behovet for større og sterkere enheter for å kunne betjene innbyggerne på en god måte.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Helse Vest og de andre regionale helseforetakene bør legges ned, og sykehusene bør bli selvstendige enheter som opererer innenfor en nasjonal helseplan. Mer penger til sykehusene og mindre til administrasjon og byråkrati.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Det er viktig for meg å tilhøre et parti som verdsetter enkeltmennskets frihet og ansvar, og som vet at verdiene vi finansierer velferdssamfunnet med først må skapes - før de kan deles.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Sikre arbeidsplasser og vekst i Rogaland og få vår rettmessige andel av penger til investeringer i vei, bane og annen infrastruktur som blant annet Rogfast - samt et godt helsetilbud.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Det viktigste er en politikk som gjør at Norge kommer styrket ut fremover når det gjelder arbeidsplasser, industri og næringsliv, forskning samt kunnskap i skolen.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Frp, KrF og Venstre.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- SV og Ap.