Wirak: – Når noen ønsker å slå seg sammen, skal de ikke få lov?

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa vil slå sammen Strand og Forsand. Hun synes ikke sammenslåing mellom Forsand og Sandnes er «en hensiktsmessig løsning».

Bjarte Dagestad og Stanley Wirak

To sinte ordførere: Bjarte Dagestad (Forsand) og Stanley Wirak (Sandnes) er begge misfornøyde med fylkesmannens nei til sammenslåing av de to kommunene.

Foto: NRK

– Jeg er veldig overrasket over at hun velger å se bort fra folkeviljen og flertallet.

Bjarte Dagestad, ordfører i Forsand

Bjarte Dagestad (H), som er ordfører i Forsand, er overrasket over at fylkemannen velger å se bort fra folkeviljen og flertallet blant politikerne i kommunen.

Foto: NRK

Det sier Bjarte Dagestad (H), som er ordfører i Forsand.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa presenterte tirsdag sitt forslag til nye kommunegrenser i Rogaland.

Les også:

Når det gjelder den eksisterende avtalen mellom Sandnes og Forsand sier fylkesmannen dette:

– Fylkesmannen i Rogaland vurderer ikkje Sandnes og Forsand som en hensiktsmessig løsning ut fra regionale hensyn. Vi konkluderer med å tilrå at Forsand blir en ny kommune sammen med Strand, som første skritt på det som kan bli flere endringer av kommunestrukturen i Ryfylke.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa presenterte tirsdag sitt forslag til nye kommunegrenser i Rogaland.

Foto: NRK

– Skjønner ikke logikken

Forsand-ordføreren har ikke tenkt å gi opp tanken om sammenslåing med Sandnes.

– Nå får vi ta fatt i argumentene, og ser litt på dem. Jeg synes det er mye synsing her. Vi forholder oss til fakta, sier Dagestad.

Han får full støtte fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Les også: Forsand-flertallet frykter ikke å bli utkant i Sandnes

Les også: Kommunalminister avviser tvang

– Jeg må si jeg er overrasket. Når noen ønsker å slå seg sammen, så skal de ikke få lov. Mens andre som ikke ønsker, de skal tvangssammenslås. Logikken her skjønner jeg ikke, sier Wirak.

Han minner om at det er Stortinget som tar den endelige avgjørelsen i spørsmålene iom kommunesammenslåinger.

– Da er det opp til Stortinget å bestemme om folkeviljen skal overkjøres på denne måten, sier Wirak.

Vil slå sammen Sokndal og Eigersund

Rundt 130 kommunepolitikere fra hele fylket var møtt fram for å få med seg fylkesmannens presentasjon. Magnhild Meltveit Kleppa er den første av landets fylkesmenn som presenterer sin innstilling om kommunereformen.

Fylkesmannen presenterer innstilling om kommunereformen

Rundt 130 kommunepolitikere fra hele fylket var møtt fram for å få med seg fylkesmannens presentasjon.

Foto: NRK

I utgangspunktet var to nye kommuner «klare» etter at kommunene var ferdige med sine prosesser i Rogaland. Det skulle være sammenslåingen mellom Sandnes og Forsand, og mellom Stavanger, Finnøy og Rennesøy.

Les også: Randaberg vil fortsatt ikke snakke med Stavanger

Les også: Trekløveret vil gjerne bli fire, eller fem

Fylkesmannen slutter seg til forslaget om «Stor-Stavanger», og mener at Sola og Randaberg på sikt også bør bli en del av denne kommunen. Hun mener dessuten at Eigersund og Sokndal bør slås sammen. Dette bør etterhvert danne grunnlaget for samtaler om en ny storkommune i Dalane der Bjerkreim og Lund og trekkes inn.

Fremtidskommuner

I innstillingen pekte Magnhild Meltveit Kleppa også videre mot mulige fremtidige storkommuner i Rogaland.

Les også: NHO Rogaland vil ha Forus under én kommune

Les også: Høyre-komité vil fastslå tvangssammenslåing

Hun mener at Hjelmeland etter hvert bør snakke med Strand og Forsand, at Bokn og Tysvær bør gå i dialog, at Utsira bør vurdere sammenslåing med Haugesund/Karmøy og at Randaberg, Sola og Kvitsøy kan bli en del av «Nye Stavanger».

Meltveit Kleppa sender nå sin innstilling til regjeringen, og til slutt er det Stortinget som tar den endelige bestemmelsen om hvordan kommune-Norge, og Rogaland, skal se ut i fremtiden.