NRK Meny
Normal

– De ansatte jubler og har fått tilbake troen på fremtiden

Regjeringen vil ta en del av regningen for CO2-utslipp i Norsk industri. For Hydro betyr det at det også i fremtiden vil være lønnsomt å drive produksjon i Norge, og at en mindre del av industrien vil flyttes til utlandet. Det lover godt for norske arbeidsplasser.

Hydro aluminium

Dagens CO2-kompensasjonsordning lover godt for de ansatte hos Hydro Aluminium på Karmøy.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Dette er en stor gladmelding. Nå var timeglasset i ferd med å renne ut, sier Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune.

Regjeringen varslet i dag at den vil etablere en CO2 kompensasjonsordning for industrien, for å hindre at norske industribedrifter flagger ut av landet.

Hindrer utflagging

Halvor Molland

Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro.

Foto: Nina L. Dauge / NRK

Formålet skal være å hindre at industribedrifter i Norge flytter sin virksomhet til land med svakere klimapolitikk. LO, NHO og Energi Norge har etterlyst ordningen, av hensyn til konkurranseevnen.

  • Les mer om kompensasjonsordningen i faktaboks nederst i artikkelen.

Hydro har tidligere truet med utflagging av produksjonen på grunn av den ekstra CO2-avgiften som har vært forbundet med innenlands produksjon. Med regjeringens utspill er fremtiden deres produksjon i Norge, langt på vei sikret.

– For Hydro har det kommet en viktig avklaring. Vi vil nå se nærmere på detaljene i det som er lagt frem, og se hvilken effekt det vil ha for aluminiumsindustrien i Norge og for Hydro, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro.

Redder kraftverket i Søral

Synnøve Solbakken

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad.

Foto: Kvinnherad kommune

For kraftverket Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL) på Husnes i Kvinnherad kommune i Hordaland betyr regjeringens lovnad at bedriften overlever lengre enn ut året. Kraftverket har nemlig kun kraftavtaler ut desember.

– Uten denne kompensasjonsordningen hadde det ikke vært mulig å gå videre i kraftforhandlingene. For dem har det vært en viktig avklaring som de har ventet lenge på, sier Molland.

Det er nok til at de ansatte i Søral, og kommunens ordfører jubler.

– Vi har arbeidet i snart tre år for å få en avklaring på denne CO2-kompensasjonsordningen. At regjeringen nå sier at dette faller på plass er en stor brikke som gjør at vi forhåpentlig straks vil sluttforhandlet disse kraftkontraktene som er viktige for Søral sin fremtid. Dette er med på å sikre arbeidsplasser i Kvinnherad og i regionen, sier ordfører i Kvinnherad, Synnøve Solbakken.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Søral aluminiumsverk

For Søral aluminiumsverk på Husnes betyr avtalen at produksjonen også har en fremtid etter desember.

Foto: NRK

Lovende for driften også etter 2020

Den nye ordningen skal forvaltes av Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif), og vil ha en varighet på i overkant av 7 år fra den fases inn 1. juli neste år.

Ordningen varer altså fra 2013 til 2020, den samme perioden som Hydros heleide verk på Karmøy, Høyanger, Årdal og Sunndal har kraftavtaler for.

– Vi tror at dagens ordning også kan indikere hva som skjer etter 2020, slik sett har det vært viktig for dem også. Hydro har kraftdekning for alle sine heleide verft frem til 2020, men vi må i god tid før det reforhandle og forlenge kraftkontraktene, sier Molland.

Sten Roar Martinsen

Sten Roar Martinsen, tillitsvalgt hos Hydro Aluminium på Karmøy.

Foto: Hydro

– En utrolig viktig brikke

– Hydro på Karmøy har hatt noen tøffe år, og avtalen med CO2-kompensasjon har vært den avgjørende brikken som har manglet for å få på plass nye prosjekter i Norge, sier Sten Roar Martinsen, tillitsvalgt hos Hydro Aluminium på Karmøy i Rogaland.

Han forteller at de ansatte på kraftverket tok imot dagens nyhet med stor glede.

– Det er viktig for Karmøy. Vi ønsker oss en ny produksjonshall, og nå når det blir kraftoverskudd og kompenseringsordning for CO2-påslaget kommer på plass, er det god grunn til å være optimistiske, sier Martinsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hydro Karmøy

Hydro aluminium på Karmøy ser nå en fremtid også etter 2020.

Foto: Hydro

Mer miljøvennlig å produsere i Norge

Hydro Aluminium Sunndal

Også hos Hydro aluminium i Sunndal ser det nå bedre ut med tanke på produksjon etter 2020.

Foto: NRK

Miljøaspektet er også en viktig grunn til at denne CO2-kompensasjonsordningen er ønskelig for regjeringen. Det er mer miljøvennlig å produsere i Norge, så ved å flagge ut produksjonen til land med en høyere CO2-terskel blir den helhetlige belastningen på miljøet større, såkalt karbonlekkasje.

– EU har anerkjent karbonlekkasjeeffekten, som betyr at en ikke reduserer utslippene men flytter det til andre regioner. Vi mener at det å produsere aluminium på fornybar norsk vannkraft er veldig viktig. Også det å eksportere norsk vannkraft i form av stivnet strøm eller aluminium mener vi er et miljøriktig tiltak, sier Molland i Hydro.

– Det er dårlig klimapolitikk å legge ned den mest miljøvennlige industrien til fordel for at den skal bygges opp i andre land der en har helt andre utslippsgrenser. Dette er bra for miljøet og for industrien, sier Martinsen ved Hydro Aluminium på Karmøy.

Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg, næringsminister Trond Giske og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell la tirsdag frem den nye ordningen med CO2-kompensasjon på Statsministerens kontor.

Foto: -smk / NTB scanpix