Hopp til innhold

Bøndene inngår opsjonsavtaler for millioner

Boligutbyggerne på Nord-Jæren har sikret seg tilgang på 90 prosent av jordbruksarealene.

Oppsjonsavtaler

Kampen om matjorda er beintøff på Nord-Jæren. – Innenfor grensene for byutvikling på Nord-Jæren tror jeg nok det er inngått opsjonsavtaler på 80–90 prosent av arealene, sier leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

Foto: Thomas Ystrøm

Det er vel kjent at kampen om matjorda er beintøff på Nord-Jæren.

Det gjør bondedrømmen vanskelig for mange. Mange bønder sitter nemlig på eiendommene sine med tanke på framtidig salg til utbyggingsformål.

Det er nemlig langt mer å tjene på om jorden selges til utbygging enn om den selges til videre matproduksjon.

Titalls millioner

Ola Andreas Byrkjedal

Ola Andreas Byrkjedal.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Og kampen om boligtomter sikrer bønder millioner i opsjonsavtaler. I løpet av de siste årene har utbyggere på Nord-Jæren betalt titalls millioner kroner til bønder for retten til kjøpe eiendommen i fremtiden.

– Innenfor grensene for byutvikling på Nord-Jæren tror jeg nok det er inngått opsjonsavtaler på 80–90 prosent av arealene, sier leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

Opsjonsavtalene sikrer bønder og gårdeiere gode ekstrainntekter. Hvor store, avhenger av beliggenhet og når eiendommen en gang i fremtiden vil bli omregulert til bolig- eller næringseiendom.

100 avtaler

Dagens regionplan går frem til 2040. Det aller meste av arealene politikerne for lengst har avsatt til utbygging, har utbyggerne allerede sikret seg retten til.

Få gårder er til salgs.

Bøndene tviholder på gårdene. Se reportasje fra NRK Rogaland 19. april.

– Vi har fått på plass omtrent 100 avtaler, sier Cato Østerhus i Østerhus Tomter.

Regionens største husbygger har sikret seg retten til en rekke av arealene på Nord-Jæren som vil bli utbygd de neste 30 årene.

Hvor mye Østerhus betaler grunneierne, vil ikke Cato Østerhus ut med. Men han bekrefter at det dreier seg om millionbeløp.

Det innebærer at utbyggingsselskapene totalt de siste årene har betalt flere titalls millioner til bønder og gårdeiere for å sikre seg retten til jorda en gang i fremtiden.

Avtaler på 500.000 årlig

Opsjonsavtalene variere i størrelse og innhold. Noen betaler en årlig sum, andre femårig. I flere tilfeller betales det også en engangssum for i det hele tatt å få til en avtale.

– Avtalene innebærer at bonden forplikter seg til å selge gården en gang i framtida, samtidig som vi tar vare på bondens interesser og får gjort om eiendommen til utbyggingsområde, sier Cato Østerhus.

Utbyggere NRK har snakket med viser til avtaler som innebærer opp mot 250 000 i årlig leie. Bønder bekrefter avtaler på om lag 500.000 kroner årlig.

Leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, bekrefter at det dreier seg om store beløp og en god ekstrainntekt for mange bønder.

– Dette har nok tiltatt etter hvert som presset på utbyggingsområdene har økt, sier han.