Sier nei til Siragrunnen vindpark

NVE avslår søknaden om å bygge Siragrunnen vindkraftverk i Sokndal kommune i Rogaland og Flekkefjord kommune i Vest-Agder. – Skuffende, sier Sokndal-ordføreren.

Siragrunnen vindpark

Vindkraftverket er tenkt plassert offshore på Siragrunnen, på grensa mellom Vest-Agder og Rogaland. Her er en illustrasjon av hvordan vindmøllene er tenkt, sett fra Sogndalstrand.

Foto: Siragrunnen A/S

– NVE mener at prosjektet ikke er samfunnsmessig rasjonelt, når de positive og negative virkningene blir sett i lys av de store utbyggingskostnadene, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en pressemelding.

Siragrunnen A/S ville sette opp 67 vindturbiner utenfor Sokndal og Flekkefjord, med en forventet årlig produksjon som tilsvarer strøm til 40.000 husstander.

Motstanden har likevel vært stor mot den planlagte vindmølleparken. Fylkesmannen i Rogaland og i Vest-Agder, i tillegg til Riksantikvaren og Fiskeridirektoratet, som har gått imot planene. Begrunnelsene har handlet om miljøkonsekvenser og støy.

Tror avslaget blir anket

NVE har i sitt avslag lagt vekt på de negative konsekvensene vindturbinene kan få for blant annet naturmangfoldet, fiskeri og landskap.

Likevel understreker direktoratet at disse virkningene er usikre, og at de ikke er så store at de alene fører med seg avslag på søknaden. Når en i tillegg ser på prisen, lander direktoratet likevel på nei. Siragrunnen A/S ser likevel ikke helt mørkt på situasjonen.

– NVE konkluderer med at det er akseptable, miljømessige konsekvenser, noe som er i motsetning til de protestene som har kommet. Det er bra, sier daglig leder i Siragrunnen A/S, Harald Dirdal.

Han er likevel uenig i konklusjonen fra NVE om at kostnadene ved utbyggingen er større enn den potensielle nytten.

– Jeg mener at det her legges opp til at saken skal ankes til olje- og energidepartementet, noe jeg tror vil skje, sier Dirdal.

Skuffet over avgjørelsen

Selv om det har vært motstand mot prosjektet, har det også vært flere støttespillere. Både Sokndal og Flekkefjord kommuner har stilt seg positive. Det har også de to fylkeskommunene.

– Det er skuffende at NVE går imot planene, sier ordfører i Sokndal, Trond Arne Pedersen.

Ordføreren så for seg at Siragrunnen kunne utvikle industrien i kommunen hans, noe som igjen ville skape flere arbeidsplasser.

– Hele Siragrunnen var basert på en ny teknologi, der alt skulle gjøres ferdig på land. Det ville skapt mange nye arbeidsplasser i regionen, sier Pedersen.

– Det koster mye penger å utvikle ny teknologi, og det ble kanskje brukt litt imot Siragrunnen. Men det kunne likevel ført til masse penger etter hvert. Se bare på oljeindustrien, legger han til.