Hopp til innhold

Nei til Pøbelscene

Pøbelprosjektet er en av flere som trolig får nei på søknaden om penger til fattige barn og unge.

Eddi Eidsvåg: – Vi har ikke gjort noe galt

Eddie Eidsvåg og Pøbelprosjektet har søkt om en million kroner for å kunne etablere en pøbelscene på Sting hver fredag kveld for ungdom, men rådmannen i Stavanger vil ikke prioritere søknaden.

Foto: NRK

Pøbelprosjektet har søkt kommunen om 1 million kroner i forbindelse med tilskuddsordning mot barnefattigdom.

I søknaden skriver Pøbelsprosjektet at man ønsker å etablere en scene på Sting hver fredag kveld der ungdom fra 16-25 år kan ytre seg på egne premisser.

Rådmannen i Stavanger anbefaler ikke søknaden og mener et generelt tilbud ikke er et satsningsområde for å bekjempe fattigdom.

Tilbud

En rekke organisasjoner har søkt om penger for å kunne gi et tilbud til barn og unge som på grunn av svak økonomi har problemer med å delta på fritidsaktiviteter.
"Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" er etablert av barne, ungdoms- og familiedirektoratet og alle kommuner kan søke om midler.
Prioriteringen skjer i kommunene og i Stavanger har man mottatt tolv søknader på tilsammen 4,6 millioner kroner.

Ferie og dåp

Rådmannen i Stavanger anbefaler ikke å prioritere søknader hverken fra Pøbelprosjektet, Sølvberget, Stiftelsen Kristen Tjeneste og IMI Kirken samt deler av et prosjekt Stavanger Røde Kors har bedt om penger til.

Prosjektene omfatter alt fra ferie- og fritidstilbud, etablering av scene for unge til dåpsundervisning.

Egne

Derimot ønsker rådmannen å prioritere en rekke egne kommunale prosjekter som Fiks Ferigge Ferie for utsatt ungdom og og Fritid for alle. Også undervisningsprosjekt fra Norges Jeger og Fiskeforbund, og ferietilbud fra Kristent Interkulturelt Arbeid er prioritert.

Det er politikerene som til syvende og sist skal avgjøre hvem som bør prioriteres støtte fra Stavanger.