NRK Meny
Normal

Rogaland tar mot halvparten så mange flyktninger som kommunene blir bedt om

Det er bare Stavanger og Eigersund som tar mot like mange flyktninger som IMDi ber dem om å bosette. Sjekk flyktningebosettingen i din kommune her.

Sørsudanske flyktninger

Kommunene i Rogaland blir bedt om å ta mot til sammen 2375 flyktninger i årene 2014 til og med 2016. Hittil har kommunene i fylket sagt ja til å bosette knapt 1400 i denne perioden. Bildet viser Sør-sudanske flyktninger.

Foto: MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / Reuters

Kommunene i Rogaland blir bedt om å ta mot til sammen 2375 flyktninger i årene 2014 til og med 2016. Hittil har kommunene i fylket sagt ja til å bosette knapt 1400 i denne perioden.

Geir Barvik

Geir Barvik, direktør i IMDi oppfordrer norske kommuner til å ta mot 10 000 flyktninger i 2014.

Foto: NRK

– For at alle som venter i mottakene skal få starte på sitt liv i Norge, må kommunene ta imot flere flyktninger i 2014 og 2015, sier Geir Barvik, direktør i IMDi i en pressemelding.

På landsbasis har kommunene hittil sagt ja til 7 600 flyktninger i år.

– Dette er en vesentlig økning sammenlignet med tidligere år, med det er fortsatt ikke nok til å dekke behovet. Derfor går IMDi og KS ut med en ny oppfordring til kommunene om å øke antallet til 10 000.

Her er oversikten over flyktningbosettingen i Rogalandskommunene

Kommune

 Anmodning 2014 

vedtak 2014

Anmodning 2015-2016

Vedtak 2015-2016

 Eigersund

 35

 35

 70

 70

 Sandnes

 70

 60

 140

 120

 Stavanger

 120

 120

 240

 240

Haugesund

60

50

120

Ikke vedtak

Sokndal

10

Ikke vedtak

20

Ikke vedtak

Lund

25

10

40

Ikke vedtak

Bjerkreim

10

10

20

Ikke vedtak

35

25

60

50

Klepp

35

25

70

50

Time

35

20

70

20/ikke vedtak*

Gjesdal

30

15

60

60

Sola

40

27

70

60

Randaberg

30

21

60

53

Forsand

8

5

12

10

Strand

30

15

65

30

Hjelmeland

25

10

20

10/Ikke vedtak*

Suldal

25

15

40

20

Sauda

25

10

40

20

Finnøy

10

Ikke vedtak

20

Ikke vedtak

Rennesøy

25

10

40

Ikke vedtak

Kvitsøy

8

0

12

0/Ikke vedtak*

Bokn

8

0

12

0/Ikke vedtak*

Tysvær

30

20

60

Ikke vedtak

Karmøy

60

30

120

30/Ikke vedtak*

Utsira

8

8

12

10

Vidafjord

25

Ikke vedtak

40

Ikke vedtak

SUM:

822

541

1 553

853

*Kommunen har gjort vedtak for 2015, men ikke for 2016.

Av de 26 kommunene i fylket, har 21 sagt ja til å motta flyktninger i år. Kvitsøy og Bokn har sagt nei, mens Sokndal, Finnøy og Vindafjord så langt ikke har gjort noe vedtak.

Åtte kommuner har så langt ikke gjort noe vedtak for bosetting av flyktninger for 2015, for 2016 har bare drøyt halvparten av kommunene gjort vedtak.

Fra Kvitsøy

Kvitsøy (bildet) og Bokn er de to rogalandskommunene som sier nei til å ta mot flyktninger i 2014. Sokndal, Finnøy og Vindafjord har så langt ikke gjort vedtak om å bosette flyktninger i år.

Foto: Kåre Undal

27 norske kommuner sier nei

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kommunesektorens organisasjon (KS) ber alle landets kommuner om å bosette 10 000 flyktninger både i 2014 og 2015. Det er for tiden 5 500 flyktninger med oppholdstillatelse som venter på å få komme til en kommune.

324 kommuner har hittil sagt ja til å bosette flyktninger i år.

– Flere kommuner enn før over hele landet ser bosetting av flyktninger i sammenheng med sysselsetting og befolkningsutvikling, sier Barvik.

Likevel er det kun 126 kommuner som vil ta imot like mange flyktninger som de ble bedt om. Flertallet, 198 kommuner, vil bosette færre enn anmodet. 27 har sagt nei til bosetting, mens 77 er uten vedtak.