Melder seg ut av kirken etter olje-kronikk

Stortingspolitiker Tina Bru (H) er dundrende uenig med biskoper om olje og klimapolitikken. Nå dropper hun statskirken i protest.

Tina Bru

I august 2008 giftet stortingspolitiker Tina Bru seg med Thomas Samuelsen i Stavanger domkirke. Nå vil hun melde seg ut av kirken.

Foto: Privat
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Det var en kronikk i Aftenposten tirsdag som fikk stortingspolitiker Tina Bru (H) til å sette kaffen i halsen.

Der tar biskopene Tor B. Jørgensen og Olav Øygard til orde for at Norge bør bremse oljeproduksjonen, og la mye olje ligge igjen i bakken.

Tina Bru

Tina Bru (H), stortingsrepresentant for Rogaland.

Foto: NRK

– Det mener jeg var å ta det vel langt, sier Tina Bru til NRK.

Hun er svært uenig i de to biskopene sin konklusjon, nemlig at oljeindustrien skal fases ut for å møte klimautfordringene. Bru akter derfor å melde seg ut av Den norske kirke så fort som råd er.

– Å fase ut oljeproduksjonen er dårlig klimapolitikk, og ikke en klimapolitikk som jeg som medlem av kirken, kan stille meg bak. Så fort jeg får tak i printer, konvolutt og frimerke skal jeg sende inn min utmelding, sier hun.

Nå har biskop i Stavanger, Erling Pettersen, invitert Tina Bru til et personlig møte. Han håper å få henne til å trekke protestutmeldingen sin.

Laster Twitter-innhold

– Leit å høre

– Det var leit å høre, sier biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen til NRK.

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland.

Foto: Kari Skeie / NRK

Han understreker at det i kirken finnes forskjellige meninger, og at vi må tåle en åpen debatt fordi klimautfordringene er et viktig etisk spørsmål.

– Verken biskoper eller kirkemøtet har det endelige svaret, men vi må våge å si fra og tåle kritikk.

– Det er mitt håp og min intensjon at sterke og ulike meninger i kirken fører til større mangfold og større romslighet. Det dreier seg ikke om å ekskludere noen, sier Jørgensen.

– Vi bør vise aktsomhet

Biskopen påpeker at Den norske kirke har kommet med tydelige uttalelser i klimasaken.

– Den faglig kunnskapen om klimaendringene peker på at Norge bør vise aktsomhet. Isteden burde vi vært et foregangsland i finne alternativet til olje og gass, sier Jørgensen.

Bru peker på at det er dårlig klimapolitikk å fase ut oljevirksomheten:

– Verden trenger mer energi i framtiden, og det vil være rom for olje og gass innfor FNs togradersmål, sier hun.