NRK Meny
Normal

Får ikke drive asylmottak i Stavanger

Politikerne i Stavanger mener det er behov for et asylmottak i kommunen, men Utlendingsdirektoratet sier nei. Samtidig gir de klarsignal til et nytt mottak i Høyanger, der politikerne er langt mer skeptiske.

Stavanger ønsker asylsøkere

Det var stor motstand i Stavanger i mai, da UDI bestemte seg for å legge ned i Stavanger. Hero søkte igjen om å få starte på nytt, men har nå fått avslag.

Foto: NRK

Kjartan Dirdal

Kjartan Dirdal, utviklingsdirektør i Hero.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi har fått beskjed om at vi dessverre ikke får ny avtale om å drive videre Stavanger mottakssenter, sier utviklingsdirektør i Hero Norge, Kjartan Dirdal.

I seks år har Hero Norge drevet asylmottak i Stavanger. Kontrakten deres gikk ut 31. august. Det gjorde at Hero søkte på nytt om å få drive videre, noe de altså ikke får lov til.

– Vi syns det er veldig trist. Vi har hatt et kjempegodt samarbeid med Stavanger kommune, så vi skulle ønske at vi fikk fortsette. Dessverre vant vi ikke fram i denne runden, sier Dirdal.

For dyrt å drive i Stavanger

– Vi vet av erfaring at mottak som er i store bykommuner ofte har dyrere leie enn mottak i distriktskommuner. Derfor ser jeg for meg at pris trolig er en vesentlig faktor for at vi fikk nei, sier han.

Det bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er betydelig dyrere å leie i Stavanger enn i Høyanger.

– Vi forholder oss til regelverket om offentlig anskaffelser der pris er et sentralt moment. Derfor blir det ikke Stavanger, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Bjørg Tysdal Moe

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe.

Foto: Hans H. Bjørstad

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, er blant dem som har kjempa for å beholde mottaket.

– Dette er beklagelig. Jeg forstår at UDI ikke ønsker å drive videre ut fra de høye boligprisene. Samtidig tror jeg at denne avgjørelsen på sikt vil gå utover integreringa, sier hun.

Oppretter nytt mottak i Høyanger

UDI har samtidig gitt klarsignal til å drive asylmottak videre i Strand kommune i Rogaland og Sund i Hordaland. I tillegg skal det åpnes et nytt mottak i Høyanger i Sogn og Fjordane, noe ordføreren er skeptisk til.

– Vi har sagt at vi tar imot 20 + 20 + 15 i åra 2014 til 2016. Når vi på toppen av det skal få et asylmottak med 150 plasser, så er det krevende å få beskjed om 1. september med oppstart 15. november, sier Høyanger-ordfører Petter Sortland.

I Stavanger har det derimot vært politisk enighet om at det er behov for et asylmottak i kommunen.

– Dette oppleves nok som veldig paradoksalt. Samtidig er det ikke uvanlig kommuner er skeptiske når de får beskjed om at det kommer et mottak. Det pleier som regel å gå seg til, sier Kjartan Dirdal i Hero.

– Det er sikkert billigere husvære i Høyanger, men om vi skal tenke integrering, tror jeg at det å komme til en storby er en god mulighet til å komme inn i det norske samfunnet, sier varaordføreren i Stavanger.

Håper Stavanger fortsatt vil bosette flyktninger

Drifta ved Stavanger mottakssenter har vært stengt siden 31. august.

– Beboerne har allerede flytta til ulike mottak i nærheten. Noen har også blitt flytta lenger, sier Dirdal.

Selv om asylsøkerne ikke lenger blir bosatt i Stavanger, håper utviklingsdirektøren at kommunen fortsatt vil ta imot dem som får oppholdstillatelse.

– Vi håper at Stavanger kommune fortsatt vil ta imot disse. Der har de gjort en kjempeinnsats de siste åra, sier han.