Siddisene er villigere enn gauken og Solabuen

Innbyggerne i Sandnes, Sola og Stavanger har blitt spurt – og svart. I den største kommunen er de mest positive til sammenslåing.

Stavanger (Domkirken), Sola (Solastranda) og Sandnes (Langgata)

I Stavanger (her representert ved Domkirken) er 60 prosent av de spurte positive til en sammenslåing med Sandnes (Langgata) og Sola (Solastranda). I Sola er 33 prosent positive, og i Sandnes er bare 28 prosent av de spurte positive.

Foto: NRK

I Stavanger er 60 prosent av de spurte positive til en kommunesammenslåing med Sandnes og Sola, viser en undersøkelse Opinion har gjort for kommunene. I Sandnes og Sola er det bare 28 og 33 prosent som svarer det samme.

Folk i Sandnes ønsker ikke denne sammenslåinga med Stavanger.

Stanley Wirak (Ap), ordfører i Sandnes

I undersøkelsen, som blei gjennomført i desember (se faktaboks), er 2800 innbyggere stilt ei lang rekke spørsmål om kommunale tilbud som skoler, barnehager, idrettstilbud og barnevernstjenesten.

Sandnes: 56 prosent negative

Følt tilhørighet til egen kommune, avstand til tilbud og tilhørighet til regionen og fylket er nå blitt offisielt målt.

I Sandnes er hele 56 prosent av de 1000 spurte svært eller ganske negative til sammenslåing. I Sola svarte 48 prosent det samme. I Stavanger er det bare 17 prosent som svarer på en måte som tyder på at de aldeles ikke ønsker å slå seg sammen med naboene.

Stanley Wirak

LYKKELIG LILLEBROR: Sandnes-ordfører Stanley Wirak mener undersøkelsen klart viser at Sandnes vil stå aleine.

Foto: ODD RUNE KYLLINGSTAD / NRK

Fredag var ordførerne i de tre kommunene samla til nye såkalte «nabosamtaler», og de fikk undersøkelsen presentert.

Wirak: – Det flertallet har sagt hele tida

– Denne bekrefter det flertallet i Sandnes har hevda hele tida. folk i Sandnes ønsker ikke denne sammenslåinga med Stavanger, sier Stanley Wirak (Ap), ordfører i Sandnes.

– Det å miste nærheten til de folkevalgte, og det å ikke kunne påvirke lokaldemokratiet i samme grad som før, er det som kanskje skiller seg ut for Sandnes' og Solas del, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Skolen viktigst – rådhuset minst viktig

I undersøkelsen svarte innbyggerne også på spørsmål om avstand til tilbud som skole og fritidsordning, idrettsanlegg og helsestasjon. For de fire nevnte er avstanden viktig, svarer mer enn halvparten av innbyggerne i alle kommunene.

Avstanden til rådhuset er imidlertid blant det minst viktige for innbyggerne i alle de tre kommunene. I Sandnes mener 31 prosent at den er svært eller ganske viktig, mens i Sola er tallet 32.

I Stavanger mener bare 15 prosent av de spurte at avstanden til rådhuset er svært eller ganske viktig.

Flere nyheter fra kommunene: Sandnes | Sola | Stavanger