Endelig skal denne jorda vernes

Hvert år forsvinner flere tusen dekar matjord i Norge. Rogaland har vært verst i klassen, men det er det slutt på nå.

Grønt gras på Jæren

I matfylket Rogaland har det i lang tid forsvunnet opp mot 1500 dekar matjord hvert år. Nå foreslår landbruksdirektøren å sette en grense på 400 dekar i året.

Foto: Erik Waage / NRK

– Kvaliteten på jorda er svært god. Kanskje noe av det beste i hele Norge. Da må vi ta et spesielt ansvar, sier Kristine Enger (Ap), ordfører i Randaberg.

Hun har nylig vært med å ta en noe uvanlig beslutning. Et område som skulle brukes til boligutbygging blir nå verna til landbruk. Over 400 dekar, omkransa av boliger, får bestå som grønn lunge. Til tross for at det trengs nye områder å bygge boliger.

Kristine Enger, ordfører i Randaberg

Kristine Enger, ordfører i Randaberg (Ap).

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Dette varmer et jordvern-hjerte, og dette er et godt eksempel til etterfølgelse av andre, sier Anfinn Rosnes, assisterende landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.

Spent på responsen

I matfylket Rogaland har det i lang tid forsvunnet opp mot 1500 dekar matjord hvert år. I hele Norge har det blitt bygd ned over 8100 dekar matjord hvert år de siste åra.

Anfinn Rosnes

Anfinn Rosnes, assisterende landbruksdirektør i Rogaland.

Foto: Fylkesmannen i Rogaland

Det er dobbelt så mye matjord som det Stortinget har satt som makstak etter 2020.

Nå foreslår landbruksdirektøren å sette en grense i Rogaland på 400 dekar i året for hvor mye matjord som årlig kan gjøres om til bolig- og næringsareal. Planen skal nå ut på høring.

– Vi er spent på hva responsen blir på denne litt ambisiøse strategien, sier Rosnes.

Flere mener opsjonsavtaler øker presset for å bygge ned matjord. Noen ganger er det også bøndene sjøl som bidrar til å bygge ned matjord.

Matjord og boliger på Grødem i Randaberg

Her på Grødem i Randaberg skulle det egentlig bli boliger på jordet, men nå blir marka verna. Flere burde gjøre slik, mener fylkesmannen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– 400 er kanskje mye

Det nasjonale målet om å verne mer matjord blei satt i 2015. Makstaket skal være 4000 dekar per år.

– Det er bra at Rogaland følger opp med et eget fylkesmål, men 400 dekar er kanskje i overkant mye av det fylket burde ha. Dette er av den beste matjorda i landet, og det er et stort jordbruksfylke, sier Geir Pollestad (Sp), stortingsrepresentant og leder for næringskomiteen på Stortinget.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp), stortingsrepresentant og leder for næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det er forskjell på kvaliteten på matjord i de ulike fylkene. Ett dekar matjord i Rogaland tilsvarer om lag tre dekar i Lofoten i Nordland, ifølge Rosnes.

– Vi er kanskje ikke ambisiøse nok i forhold til den andelen vi burde tatt, sier han.

Men en nullvisjon er ikke satt. Det hadde ikke vært mulig, mener landbruksdirektøren.

– Vi kjenner til ganske store prosjekter i tida framover. E39, dobbeltspor på jernbanen Enkeltprosjekter som tar med seg mange hundre dekar – dessverre, sier Rosnes.