Sett opp ekstraavganger 2. påskedag

Det forventes stor trafikk mellom Stavanger og Tau 2. påskedag. Derfor blir det sett opp ekstraavganger i ferjesambandet. Fra Stavanger vil det gå ekstraferjer kl.1300, 1430, 1600 og 1730. Fra Tau er det ekstraavganger kl. 1345, 1515, 1645 og 1815.