Hopp til innhold

Ser til USA for å forebygge problemer hos barn

Tett oppfølging fra graviditet og til barnet er to år skal sikre oppveksten for barn i familier med en utfordrende livssituasjon. Rogaland og Oslo blir pilotområder i Nurse Family partnership.

Brueland helsestasjon i Sandnes

Alle småbarn i Norge blir fulgt opp på helsestasjonen, som her hos helsesøster Brit Elin Fuglestad i Sandnes. Nå får i tillegg en del familier tilbud om tett oppfølging over flere år gjennom prosjektet Nurse Family partnership.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Dersom vi gjør en god innsats i starten av et barns liv, sikrer vi barns utvikling i stedet for å skulle reparere barn, sier rådgiver i Sandnes kommune, Birthe Holm.

Sandnes er sammen med Stavanger og Time i Rogaland, pluss bydelene Gamle Oslo og Søndre Nordstrand i Oslo plukket ut til å være med i utprøving av det amerikanske programmet Nurse Family partnership.

Regjeringen har bevilga 14 millioner kroner til dette programmet i år.

Solveig Horne

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) har vært i London for å følge prosjektet nøye.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Programmet viser til svært gode resultater i andre land, og det håper jeg vi også får. Det er viktig for regjeringen å forebygge, og hjelpe familier over lengre tid, sier barneminister Solveig Horne (Frp).

Nytt i Norge

I alt 150 førstegangsfamilier som av ulike grunner har en utfordrende livssituasjon, skal følges tett fra graviditet til barna er to år gamle.

– Det er ikke tilsvarende program i Norge pr. i dag som går over så lang tid og som både bistår i forhold til jobb, utdanning, foreldrenes helse, og i måten foreldrene ivaretar ungene sine, sier Holm.

Sandnes er vertskommune for Rogalands-delen av prosjektet. 75 familier i de tre kommunene skal rekrutteres, og et team på fire, helsesøstre og jordmødre, skal følge dem opp, blant annet med over 60 hjemmebesøk i løpet av to til tre år.

Et tilbud til familiene

Birthe Holm

– Sandnes hadde ikke hatt økonomi til å sette i gang noe slikt selv, sier rådgiver i kommunen, Birthe Holm.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Holm understreker at det er frivillig å være med

– Familiene som blir med på dette, får et tilbud om å sikre ungene en god oppvekst. Målet er å styrke og støtte foreldrene. Vi skal ikke komme ut som spesialister og gjøre noe for foreldrene, men gjøre dem sjølhjulpne.

Nurse Family partnership har vært utprøvd i flere land med god effekt, forteller Tine Gammelgaard Aaserud som er nasjonal fagsjef for programmet.

– Dette er det programmet av sin type i verden, som det oftest blir anbefalt og referert til, sier hun.

Nå skal det testes om det samme er tilfelle her i landet.

– Norge har jo en flott helsetjeneste som gir et godt tilbud til de aller, aller fleste. Derfor blir det spennende å se om dette programmet er noe for oss, men vi er nok mange som tenker det, sier Aaserud.

50 millioner fra staten

Tine Gammelsgaard Aaserud

Tine Gammelgaard Aaserud er nasjonal fagsjef for Nurse Family partnership.

Foto: r-bup.no

I løpet av fire år regner Barne-. ungdoms- og familiedirektoratet med å bruke opp mot 50 millioner statlige kroner på prosjektet som i alt får 13 ansatte. Aaserud tror at det blir vel anvendte penger:

– Ja, absolutt. Mer helhet og kontinuitet i tilbudene, gir mer forebygging, og dermed besparelser på sikt – til barnevernet, men også til mange andre former for oppfølging.

Planen er å komme i gang med programmet seint i vår.

– Det er kjempestas å få være med. Sandnes ønsker fortsatt å støtte familier som måtte trenge det, tidlig, tidlig i et barns liv. Det finnes få metoder som vi vet virker, og når det nå var mulig å bli en pilotkommune på dette, så syntes vi det var strålende, sier Birthe Holm.