Selvkritiske tollere

Det blir beslaglagt for lite narkotika på Vestlandet.

Toll til sjøs

Tollvesenet mener det blir beslaglagt for lite narkotika på Vestlandet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Tollvesenet på Vestlandet er ikke fornøyd med egen innsats hittil i år.

Så langt i år er det bare gjort et stort beslag av narkotika til tross for flere kontroller.

Avdelingssjef for grensekontrollen Øyvind Hafsøe tror ikke det skyldes at mindre mengder narkotika smugles via Vestlandet.

Ett gram heroin

- Vi ønsker jo at en økt kontrollaktivitet og økte treff også skal gjenspeile seg i økte mengde varer som beslaglegges, sier Hafsøe..

På tross av at det er gjort flere beslag i første halvår i år enn i samme periode i fjor, er det små mengder som blir tatt:
Ett gram heroin, 137 gram amfetamin og 9,5 gram kokain er lite. Nå vil tollvesenet se på hva som kan være årsaken til at de ikke klarer å ta de store smuglerne, sier Avdelingssjefen.

Bekymret

-Vi vet jo at endel av den narkotikaen som er ment for Vestlandet tas inn via andre kanaler, for eksempel på Østlandet.
Jeg tror likevel det er litt naivt å tro at det ikke smugles på Vestlandet., sier Hafsøe.

Hafsøe mener at når Tollvesenet ikke treffer så godt som de ønsker er det på sin plass at man blir bekymret og går i tenkeboksen for å finne ut hva man gjøre bedre.

Narkotikamisbruk

Det er bare beslaglagt ett gram heroin på Vestlandet hittil i år.

Foto: Skovdal & Skovdal / colourbox.com